برنامه سنجش از چه زمانی شروع می شود ؟

از خرداد ماه همزمان با آغاز ثبت نام مدارس در سراسر کشور 

 

آیا شرکت در برنامه سنجش اجباری می باشد ؟ 

بله، یکی از آیتم ها و ملاکهای ثبت نام قطعی دانش آموز در مدرسه داشتن پرونده الکترونیک انجام سنجش سلامت می باشد. 

 

 آیا نوآموزان پیش دبستان باید در برنامه سنجش شرکت کنند ؟

تمامی تمهیدات لازم جهت سنجش دانش آموزان پیش دبستانی از سن 4 سال در برنامه سنجش فراهم و آماده شده است . همچنین سنجش سلامت نوآموزان پیش از ثبت نام باعث می شود که دانش آموزانی که دارای مشکلات هستند زودتر تشخیص داده شود و در نتیجه مداخله بهنگام جهت کم یا رفع کردن مشکلات و جایدهی مناسب آموزشی رقم میخورد .