اخبار سازمان

آرشیو >>
وزیر آموزش و پرورش در سی‌ودومین شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد؛ آموزش مهارت‌ها به دانش آموزان با نیازهای ویژه 1399/2/30