اثر بخشی توقویت تفکیکی رفتارهای ناهمساز در کاهش رفتارهای بیش فعالی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی

 

  شناخت اجتماعی در کودکان و نوجوانان نشانگان داون

 مقايسه اكتساب بازنمايي دروني حركتي توسط مشاهده يك نمايش نقاط روشن ميان كودكان كمتوان ذهني خفيف و كودكان بهنجار با توجه به سطح دشواري تكليف

 فراتحليل اثربخشي مداخلات روانشناختي بر سلامت رواني خانوادۀ- کودکان با نقص ذهني 1390/1391

 تأثیر داشتن کودک با کمتوانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکردکیفی

تاثیر تمرینات جسمانی پیشرونده و توانبخشی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی

مقايسۀ كاركردهاي اجرايي انعطاف پذيري ذهني و حافظه در دانش آموزان اتیسم با كاركرد بالا، نشانگان داون آموزش پذيروعادي

تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نقش بازداري پاسخ در پيش بيني علائم اختلالات رفتاري كودكان كم توان ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي با واسطه گري سبك هاي فرزندپروري

تأثير تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظة کاری دیداری -فضایی کودکان مبتلا به ک متوانی ذهنی