نسخه چاپي  ارسال به دوست

برگزاری سی و دومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی با حضور وزیر آموزش و پرورش

برگزاری سی و دومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی با حضور وزیر آموزش و پرورش
با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای حقیقی و حقوقی شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی سی و دومین جلسه این شورا برگزار شد.

 

 دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این نشست با بیان اینکه اعضای شورای آموزش و پرورش استثنایی  معتمدینی هستند که به آموزش و پرورش استثنایی تعلق دارند و دغدغه این آموزش و پرورش را دارند اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی مولود انقلاب است و با مصوّبه ی مجلس شورای اسلامی در سال 1370، این سازمان با اساسنامه ای بسیار دقیق و هوشمندانه  در راستای  توسعه عدالت آموزشی تاسیس شد.

حسینی با بیان اینکه فلسفه آموزش و پرورش و مکتب فکری حاکم بر نظام آموزشی دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای پذیرش‌ هفت اصلی است که محور تمام تصمیم گیری ها به شمار می‌رود اظهار داشت:  توسعه انسان مبنا، پذیرش تفاوت های فردی، تطابق سازی،  نظام تلفیقی فراکیر، توانمند سازی، توسعه فرصت آفرینی و تعادل بخشی و ایجاد عدالت هفت اصل حاکم بر تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز های ویژه است

معاون وزیر در ادامه با بیان 14 سیاست راهبری سازمان آموزش و پرورش استثنایی  اظهار داشت: توسعه ، تثبيت و تعميق عدالت آموزشي،  توسعه  رويكرد فراگيرسازي آموزش و پرورش دانش آموزان با نيازهاي ويژه، انطباق و مناسب سازي  آموزش و پرورش دانش آموزان با نيازهاي ويژه، توسعه مشاركت ها و ارتباطات در همه ابعاد درون و برون  سازماني در سطوح ملي و بين المللي ، جامعه پذيري و اجتماعي شدن سازمان  وروان سازي ارائه خدمات و فعاليت ها در بستر فناوري هاي نوين با تمركز بر حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع از جمله سیاست های راهبردی سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.

وی افزود:توسعه كمي و كيفي  خدمات ارائه شده در همه ابعاد آموزش و پرورش كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه ، مديريت ارتقا كيفيت منابع انساني، توسعه  فناوري هاي اطﻼعاتي نوين، كاهش تمركز سازماني و تفويض اختيارات در استان، مناطق با رويكرد مدرسه محوري، نگاه دانش بنيان به برنامه ها، رويه ها و نظام تصميم گيري و توسعه آموزش هاي فني ، حرفه اي و مهارتي از دیگر سیاست های راهبردی می باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی  با اشاره  به تفاوت های آموزش و پرورش استثنایی با آموزش و پرورش عادی  اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش عادی مبتنی بر برنامه درس ملی است اما  در آموزش و پرورش استثنایی برنامه درسي انطباق يافته و ارايه خدمات ويژه مد نظر است.

وی افزود: در آموزش و پرورش استثنایی نظام آموزشی 6 دوره است، ارزشیابی فرآیند محور وکتاب ها مناسب سازی شده و ویژه است و دانش آموزان در مدارس ویژه و پذیرا با 5 برابر هزینه نسبت به دانش آموزان عادی تحصیل می کنند.

وی تصریح کرد: معلمان چند مهارتی،روش های آموزشی مهارتی و کاربردی، ارائه خدمات توانبخشی و حمایتی و توسعه مشارکت و مدیریت فرآیندی از جمله چرخش های تحول آفرین در آموزش و پرورش استثنایی است.

معاون وزیر با اشاره به دستاوردهای 30 ساله آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت: 152 هزار دانش آموز بانیاز های ویژه تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار دارند که بیش از 71 هزار نفر از آنان در مدارس تلفیقی وبقیه نیز در مدارس ویژه استثنایی تحصیل می کنند.

وی افزود: پوشش تحصیلی دانش آموزان با نیاز های ویژه از بدوتاسیس تا کنون 17 برابر و پوشش تحصیلی  دانش آموزان تلفیقی فراگیر نیز 82 برابر شده است و مدارس استثنایی به 1600 مدرسه و مدارس تلفیقی فراگیر به 20 هزار مدرسه رسیده است.

وی گفت: تعداد دانش آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی از زمان تاسیس تاکنون از 56 هزار نفر به بیش از 152 هزار نفر رسیده است که نشان از رشد 2.7 درصدی دارد.

وی تصریح کرد: 741 مركز آموزشي و توان بخشي مشکلات ويژه يادگيري و 31 سالن ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی نیز در کشور راه اندازی شده است.

حسینی با بیان اینکه در سنجش  جسماني وآمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان به پوشش 97.6 درصدی رسیده ایم افزود: تاسیس 16 مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده، ارائه خدمات حمایتی به بیش از 32 هزار دانش آموز، تاليف و مناسب سازي بیش از 1000 عنوان  كتاب هاي درسي و وسايل كمك آموزشي و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با ایجاد 158 رشته از دیگر دستاوردهای آموزش و پرورش استثنایی می باشد.

وی با اشاره به 8 برابر شده اعتبارات سازمان در 10 سال اخیر افزود: هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه 42 برابر شده است و آموزش های منزل محور و بیمارستان محور نیز برای معلولین شدید جسمی حرکتی راه اندازی شده است.

وی گفت: از سال 1395 تاکنون یک هزار و 181 دانش آموز با نیاز های ویژه در دانشگاه ها پذیرفته شده اند و نشریه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی که یکی از معتبر ترین نشریات تخصصی است تاکنون 152 شماره از آن چاپ شده است

معاون وزیر با بیان اینکه در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین سه بسته تحولی در آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است اظهار داشت: سه بسته تحولی «مدرسه انطباقی»، «مداخلات بهنگام طلایی»‌ و «توسعه مشارکت، کاهش تمرکز واجتماعی شدن » بسته های تدوینی سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.

وی افزود: برای بسته تحولی  مدرسه انطباقی ۳ برنامه و ۹ فعالیت طراحی شده است که مناسب سازی همه ارکان نظام تعلیم و تربیت، آموزش زبان اشاره و خط بریل به پنج هزار نفر و تربیت معلمان چند مهارتی از جمله فعالیت های این بسته است.

وی گفت: ایجاد شبکه جامع اطلاع رسانی و آموزشی بر بستر وب، سامانه ندای همراه و ایجاد پایگاه جامع آموزش مجازی از دیگر فعالیت ها می باشد

حسینی  استاندارد سازی فضا، تجهیزات، منابع انسانی و رویه ها را از دیگر برنامه ها دانست و افزود:  سرانه فضای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی در کشور  ۱۰ متر است که استاندارد آن ۲۷.۵ متر است و برای رسیدن به این استاندارد به ۲۱۰ مدرسه نیاز داریم.

وی افزود: این مدارس به همراه ۱۴ مدرسه ویژه طیف اتیسم با مشارکت خیرین و سازمان نوسازی و توسعه مدارس ساخته خواهد شد.

وی گفت: ۲۰ هزار مدرسه پذیرا  و ۱۶۰۰ مدرسه استثنایی در کشور داریم و در هر استان یک مدرسه اتیسم و یک مدرسه پذیرا مناسب سازی خواهند  شد.

حسینی تصریح کرد: تهیه  ۸۳ هزار قلم وسایل آموزشی، توانبخشی و ورزشی  با مشارکت خیرین و در قالب نهضت مشارکت توان افزایی از دیگر برنامه های سازمان می باشد.

معاون وزیر برنامه تحولی دیگر را برنامه مداخلات طلایی به هنگام دانست و گفت: شناسایی به موقع کودکان با نیاز ویژه، مداخلات بهنگام و موثر و استاندارد هدف طراحی این بسته تحولی است

وی با بیان اینکه بسته سوم توسعه مشارکت ها ، کاهش تمرکز واجتماعی شدن  است اظهار داشت برای این بسته تحولی  ۴ برنامه و 26 فعالیت تدوین شده است و هدف آن مشارکت تمام ذینفعان برون و درون سازمانی در فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی است.

وی افزود: جمع آوری ایده های مطلوب، راه اندازی پارلمان های اولیا، مدیران، معلمان و دانش آموزان، طرح گنجینه مدیریتی ، قشربندی حرفه ای معلمان از جمله برنامه های بسته توسعه مشارکت ها می باشد.

 


١٩:٤٧ سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٩ -  شماره خبر: ٢٨٧٢ - تعداد نمایش خبر: 901 -  فایل ضمیمه:

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: