نسخه چاپي  ارسال به دوست

سرانه فضای آموزشی مدارس استثنایی قم با ۲۸.۵ متر مربع بالاتر از سطح استاندارد قرار دارد
دکتر حسینی مطرح کرد؛
سرانه فضای آموزشی مدارس استثنایی قم با ۲۸.۵ متر مربع بالاتر از سطح استاندارد قرار دارد
با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش قم و مدیران مدارس استثنایی استان قم نشست شورای معاونین آموزش و پرورش قم برگزار شد.

 

 

دکتر سید جواد حسینی در این نشست ضمن تبریک دهه کرامت و با بیان اینکه قم به لحاظ سرانه فضای آموزشی دانش آموزان استثنایی در وضعیت خوبی قرار دارد اظهار داشت: استاندارد فضای آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ۲۷‌.۵ متر مربع است که این رقم در حال حاضر  ۱۰ متر مربع است و استان قم با ۲۸.۵ متر مربع از استاندارد بالاتر قرار دارد.

معاون وزیر با بیان اینکه پوشش تحصیلی دانش آموزان  استثنایی از ابتدای تأسیس  تا کنون ۱۷.۵ برابر افزایش یافته است اظهار داشت: آموزش و پرورش استثنایی در ۱۶۰۰‌ مدرسه اختصاصی و ۲۰ هزار مدرسه پذیرا  ۱۵۲ هزار دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده است.

حسینی با بیان اینکه وجود مبنای نظری در حوزه آموزش و پرورش موجب تقویت فعالیت ها می شود افزود: فلسفه آموزش و پرورش و مکتب فکری حاکم بر نظام آموزشی دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای پذیرش‌ اصولی است که محور تمام تصمیم گیری هاست.

حسینی اولین اصل را « اصل توسعه انسان مبنا» دانست و اظهار داشت: امروزه نگاه ما به توسعه، پس از گذر ازتوسعه دوره های تکنولوژی محور، سرمایه و ثروت محور به توسعه انسان محور رسیده است و در این نگاه همه انسان ها نقش آفرین هستند و نتایج توسعه شامل همه افراد جامعه می گردد.

 وی با تاکید بر اینکه  امروزه توسعه انسان محور است و در این توسعه انسان ها نقش اصلی را ایفا می نمایند، اظهار داشت: انسان ها به عنوان یک منبع انسانی هستند و زمانی می توانند در توسعه نقش موثری ایفا نمایند که تبدیل به سرمایه انسانی شوند و این رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت است که منابع انسانی را به سرمایه های انسانی تبدیل نماید و در آن صورت شاهد تحقق توسعه در ابعاد مختلف خواهیم بود.

وی افزود: امروزه در کشورهای توسعه یافته بیش از ۷۰ درصد توسعه مبتنی بر منابع و سرمایه های انسانی است و این وضعیت در کشورهای در حال توسعه و ایران کمتر از ۳۲ درصد می باشد.

‏معاون وزیر با بیان اینکه نظریه توسعه انسان مبنا از دو جهت برای ما اهمیت دارد افزود: اولین جهت این است که همه انسان ها باید در توسعه نقش آفرینی کنند و از منبع انسانی تبدیل به سرمایه انسانی شوند.

‏وی گفت: وقتی از همه انسان ها و نقش آنها در توسعه سخن می گوئیم دانش آموزان با نیازهای ویژه را نیز شامل می شود که با تعلیم و تربیت از طریق آموزش و پرورش نقش خود را در توسعه ایفا  می نمایند.

‏وی تصریح کرد: دومین جهت این است که همه انسان ها بویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه باید از مواهب توسعه بهره مند شوند و در چنین وضعیتی است که جامعه دوستدار انسان شکل خواهد گرفت و این رسالت بزرگی است که بر دوش آموزش و پرورش استثنایی است.

حسینی با بیان اینکه جامعه دوستدار انسان جامعه دوستدار کتاب، کودک و معلول است افزود: جامعه دوستدار انسان با ارتقای کیفیت و ارتقای عدالت آمیخته است و رسیدن به جامعه دوست دار انسان از طریق آموزش و پرورش دوست دار انسان امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) خدمت به خانواده شهدا را به مثابه خدمت به پیامبر اعظم می داند و خدمت به معلولین را به مثابه خدمت به شهدا می داند و در واقع خدمت به معلولین و دانش آموزان با نیازهای ویژه خدمت به پیامبر اعظم است‌.

حسینی دومین اصل را « اصل تفاوت های فردی» دانست و گفت: انسان ها با یکدیگر متفاوتند و تفاوت انسان ها را  باید دارایی آنها در نظر گرفت.

وی افزود: اگر  با نگاه دارایی محور به دانش آموزان با نیازهای ویژه نگاه کنیم ارزش های واقعی این دانش آموزان روشن خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما باید خویش را با انسانیت و فضائل دست نخورده دانش آموزان با نیازهای ویژه  مناسب سازی کنیم.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اصل بعدی  را  «اصل تطابق و مناسب سازی» دانست و افزود:  نظام تعلیم و تربیت جامعه باید برای رشد و توسعه انسان ها همه ظرفیت و امکانات را فراهم نماید و یکی از الزامات نظام آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه تطابق سازی و مناسب سازی فضا و تجهیزات، محتوا و منابع ، معلمان، دانش آموزان عادی، اولیا و مربیان است.

وی گفت: بر اساس این اصل که همراستا با نظریه امتداد می باشد انسان ها  ظرفیت ها و حواسی دارند که "توسعه" امتداد این حواس است.

وی افزود: دانش آموزان با نیازهای ویژه دارای نقایصی هستند که باید آموزش و پرورش با تکنولوژی نقایص آنان را جبران کند و بر همین اساس نهضت توان افزایی برای تامین تجهیزات آموزشی و توانبخشی این دانش آموزان در آموزش و پرورش استثنایی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این اصول بسته تحولی  مدرسه انطباقی در آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است  اظهار داشت:معلمین، فضای مدرسه، کتب درسی، والدین، دانش آموزان عادی، و تجهیزات آموزشی، پرورشی و توانبخشی باید مناسب سازی شده و بدین طریق شرایط تعلیم و تربیت تطابق سازی شده برای رشد همه جانبه دانش آموزان و مبتنی بر تفاوت های فردی را فراهم سازند.

معاون وزیر رسیدن به  عدالت آموزشی را از اصول دیگر حاکم بر آموزش و پرورش استثنایی دانست و افزود:  شناسایی به موقع دانش آموزان استثنایی، تحت پوشش قرار دادن  بهنگام و استاندارد همه آنها راه رسیدن به عدالت آموزشی است و در همین راستا  بسته مداخلات طلایی و بهنگام در آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است.

وی افزود: یکی از اصول دیگر حاکم بر آموزش و پرورش استثنایی استفاده از مدیریت مشارکتی است که در همین راستا  بسته تحولی مشارکت ها تدوین شده است.

وی با بیان اینکه نظریه علم بنیاد و پذیرش  اصل تصمیم بدون تحقیق هرگز از دیگر اصول حاکم بر آموزش و پرورش استثنایی است افزود: بر همین اساس در آموزش و پرورش استثنایی کارگروه رصد و کاربست مطالعات ملی و بین المللی با حضور صاحبنظران  تشکیل شده است.

معاون وزیر در ادامه  به بیان اشتراکات آموزش و پرورش استثنایی با آموزش و پرورش عادی پرداخت و افزود: در طرح تلفیقی فراگیر  دانش آموزان استثنایی  در ۲۰ هزار مدرسه عادی پذیرا در حال تحصیل هستند و مدارس تلفیقی فراگیر گامی‌در جهت حرکت به سمت مدارس ترکیبی است

 وی افزود:  در سنجش سلامت جسماني وآمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان به پوشش ۹۷.۶ درصدی رسیده ایم  و در سال جاری پوشش  ۹۹ درصدی طرح هدف‌گذاری شده است.

 ‏معاون وزیر با بیان اینکه ۷۴۱ مرکز  مشکلات ویژه یادگیری در کشور داریم اظهار داشت: ۹ مرکز مشکلات ویژه یادگیری در استان قم واقع شده است و بر اساس آمایش سرزمینی، این استان به ۱۹ مرکز جدید دیگر نیاز دارد که در صورت اختصاص فضای مناسب ، این مراکز از سوی آموزش و پرورش استثنایی تجهیز خواهند شد.

وی در پایان گفت: دانش آموزان دیر آموز مظلوم ترین قشر آموزش و پرورش هستند که در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک با معاونت آموزش ابتدایی امور آموزشی این دانش آموزان با جدیت پیگیری خواهد شد‌.

گفتنی است؛ بازدید از چند پروژه در حال احداث آموزش و پرورش استثنایی قم، بازدید از خوزه امتحان نهایی دبیرستان ماندگار امام صادق(ع) و افتتاح آزمایشگاه این دبیرستان، حضور در نشست شورای معاونین و مدیران مدارس استثنایی استان  از برنامه های سفر  یک روزه رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استان قم بود.

 

 

 


١٦:١٥ پنج شنبه ٥ تير ١٣٩٩ -  شماره خبر: ٣١٢٦ - تعداد نمایش خبر: 372 -  فایل ضمیمه:

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: