نسخه چاپي  ارسال به دوست

ساخت مدارس الگوئی مبتنی بر نیاز های ویژه دانش آموزان استثنائی ضرورتی انکار ناپذیر
دکتر حسینی تاکید کرد؛
ساخت مدارس الگوئی مبتنی بر نیاز های ویژه دانش آموزان استثنائی ضرورتی انکار ناپذیر
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: ساخت مدارس الگوئی مبتنی بر نیاز های ویژه دانش آموزان استثنائی ضرورتی انکار ناپذیر است

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛  دکتر سید جواد حسینی با بیان اینکه  فصل دوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 20/12/96 مجلس شورای اسلامی در خصوص مناسب سازی، دسترسی پذیری و تردد و تحرک است  اظهار داشت:  بر اساس این اصل  تمامی نهادها مکلف به انجام مناسب سازی و دسترسی پذیری هستند.  سازمان آموزش و پرورش استثنائی در این خصوص طراحی و تامین تجهیزات، کتب درسی، کتب صوتی و بریل، طراحی  استاندارد برای کلاس و کارگاه، ساختار آموزشی و خصوصا ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و مدارس اتیسم و پذیرا را در دستور کار دارد و بسته تحولی مدرسه انطباقی با همین رویکرد طراحی شده است. 

معاون وزیر با بیان اینکه زیر نظام فضا و تجهیزات اولین زیر نظامی  از سند تحول بنیادین است که به تصویب رسیده و از 131 راهکار سند تحول بنیادین 9 راهکار آن در قالب 33 برنامه به این زیر نظام مربوط می شود اظهار داشت: این زیر نظام به این دلیلی از اهمیت برخوردار است که کتاب و مدرسه دو موضوعی است که اجباراًدر اختیار دانش آموزان قرار دارد و کتاب را دانش آموز باید بخواند، معلم درس بدهد ، آزمون گرفته شود و موفقیت دانش آموزان بر اساس آن ارزیابی گردد.

وی افزود: مدرسه نیز مکانی است که دانش آموز باید در آن وارد شود، در آن محیط درس بخواند و بنابراین همچنان که در تدوین کتاب باید دقت بسیار کرد در ساخت محیط مدرسه که دست کم از دو ویژگی هویت ایرانی- اسلامی در معماری و  فراهم ساختن تعلیم و تربیت تمام ساحتی باید برخوردار باشد باید اقدام ویژه صورت گیرد.

حسینی گفت: علاوه بر ساخت مدارس تمام ساحتیی و دارای معماری با هویت ایرانی اسلامی توجه به مناسب سازی تجهیزات آموزشی و پرورشی، توانبخشی و تربیت بدنی حائز اهمیت است که هنوز با استاندارد های لازم در این جهت فاصله داریم.

وی با بیان اینکه وجه به هوشمندسازی مدارس و استفاده از فن آوری های نوین می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد اظهار داشت: نکته مهم و اساسی اینکه این مناسب سازی های تجهیزاتی و فناورانه می بایست با تاکید بر سن، جنس، مقطع، دوره و نیز بوم مورد عنایت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس قرار گیرد.

معاون وزیر با بیان اینکه ما باید پذیریم زیر نظام های سند تحول بنیادین گرچه ممکن است یک مسئول مستقل داشته باشد اما با سایر زیر نظام ها ، معاونت ها و بخشهای درون و برون سازمانی در رابطه اند اظهار داشت: رابطه فضا و تجهیزات با نظام برنامه درسی ملی و تعلیم و تربیت باید کاملا معین و مشخص باشد، رابطه فضا و تجهیزات با شاداب سازی محیطی، محرم سازی، تنوع بخشی به محیط و موقعیت های متنوع یادگیری و توجه و تمرکز بر ایجاد کلاس های موضوعی از نکات قابل تامل و توجه می باشد.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه به شدت نیازمند آن هستیم که در ساخت مدارس بر هویت بخشی که یکی از نکات برجسته سند تحول بنیادین است تاکید کنیم اظهار داشت:  هویت بخشی به دانش آموزان از طریق معلم، محتوا و برنامه های متنوع امکان تحقق دارد و فضای مدرسه ، کالبد یا مورفولوژی آموزشگاه نیز در هویت بخشی نقش اساسی ایفا می کند لذا در ساخت مدارس توجه به هویت ایرانی اسلامی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه همه ما می دانیم یکی از ساحت های مهم سند تحول بنیادین ساحت تربیت بدنی و سلامت است اظهار داشت: همچنین آگاهیم که به شدت دچار کمبود سرانه های ورزشی هستیم، نیز بر این باوریم که فقر حرکتی یکی از مشکلات عمده دانش آموزان بویژه دانش آموزان دختر می باشد لذا خصوصا برای دانش آموزان ابتدائی به ویژه دوره اول ابتدائی خصوصا دختران و خاصه دانش آموزان با نیازهای ویژه نیاز به ساخت سالن های ورزشی 200 متری درون مدرسه ای است که هم  در فضاهای موجود مدارس و هم مدارس جدید التاسیس می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه فضاهای آموزشی ما از نوعی بی سازمانی و شلختگی رنج می بریم  اظهار داشت: بسیاری از فضاهای مدارس کوچک کارکرد تربیتی ندارند، بسیاری از مدارس باید تغییر جنسیتی و یا تغییر دوره ای و مقطعی دهند، چه بسیار مدارسی که درمناطق تراکم یافته و مازاد قرار گرفته و در منطقه ای دیگر به شدت مورد نیاز هستند .

وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی این اوضاع باید به شکل جدی به ساماندهی مدارس بویژه مدارس کوچک توجه نمود و ادبیات ساماندهی مدارس در کنار اصلاح ساماندهی نیروی انسانی به شدت نیازمند به ترویج هم در بعد برنامه ریزی عملیاتی و هم در بعد گفتمان سازی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه عمیقا در حوزه همه زیر نظام ها و از جمله زیر نظام فضا و تجهیزات نیازمند به شاخص سازی هستیم  اظهار داشت:  این شاخص ها باید  بتواند به عنوان معیار میزان عملکرد و اثر بخشی فعالیت ها و برنامه های را ارزیابی نماید  و این  موضوعی است که جای آن خالی به نظر می رسد.

حسینی  با بیان اینکه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در سالیان اخیر در برخی حوزه ها  موفق عمل کرده است افزود: تمرکز و برنامه ریزی جهت ساخت مدارس بزرگ و مجتمع های آموزشی، توجه به برنامه مدیریت سبز در مدارس که موجب جلوگیری از هدر رفت انرژی می گردد، طراحی و تلاش در جهت استقرار نظام مکان یابی پهنه مدارس در افق 50 ساله و  مناسب سازی فضا و تجهیزات مدارس به عنوان مثال فقط در سال جاری ، 64 آموزشگاه استثنائی مناسب سازی شده و به شکل الگوئی برای سایر مدارس شکل خواهند گرفت از جمله موفقیت های سازمان نوسازی و تجهیز مدارس است.

وی افزود:  همت در تامین اعتبار برای سازمان در سه بخش اعتبارات کلی ، استانی و خیرین ، اجرای طرح آجر به آجر به گسترش جذب خیرین و بویژه سرمایه های خرد در امر مدرسه سازی کمک شایانی خواهد نمود و توجه و تمرکز بر مدیریت تعمیر و نگهداری فضا و تجهیزات مدارس که مشکل عمومی و مزمن مدارس کشور بوده اند از دیگر فعالیت های ارزنده سازمان نوسازی مدارس است.

وی گفت: رویکرد صنعتی سازی برای آماده سازی مدارس، بویژه در نقاطی که ساخت مدارس از حیث زمانی باید با سرعت به انجام برسد، حرکت در جهت مدارس ایمن که در سالیان اخیر توفیقات بسیار خوبی را موجب گردیده است، چابک سازی سازمانی و جوان گرائی مدیریتی در سطوح استان ها که حرکت مدرسه سازی را شتاب بخشیده است و جمع آوری مدارس خشتی و گلی و بخاریهای نفتی که موفقیت در خوری برای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس به شمار می آید از دیگر فعالیت های خوب این سازمان نوسازی می باشد.

معاون وزیر با بیان اینکه  جا دارد از سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تشکر ویژه در حوزه استثنائی داشت اظهار داشت: تعهد ساخت 15 سالن ورزشی ، 320 سالن ورزشی 200 متری درون مدرسه ای ، در اولویت قرار دادن 140 پروژه نیمه تمام، تسریع در جهت ساخت 210 مدرسه مورد نیاز استثنائی در سطح کشور که تا کنون 72  مدرسه کلنگ زنی شده اند ، راه اندازی 32 اتاق آکوستیک برای سنجش هوش تخصصی، جهش تحصیلی و شنوائی سنجی  و مناسب ساز ی 64 مدرسه الگوئی در سطح 32 استان برای سال 99 از جمله همکاری های خوب سازمان نوسازی مدارس با سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.

 


١٦:٤٠ شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ -  شماره خبر: ٣٣٨٩ - تعداد نمایش خبر: 128 -  فایل ضمیمه:

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: