نحوه ارتباط کادر درمان با بیماران ناشنوای مبتلا به کرونا فیلم شماره سوم: اشارات مربوط به علایم کرونا