آیین نامه های و مقررات

دوره پیش دبستان

دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس: 

 واگذاری صدور رای کمیسیون مدارس ویژه به اداره کل استان

 تفویض کمیسیون کبر و سنوات به شورای مدرسه

 دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس

 

دوره ابتدایی 

 نحوه ثبت مدارك ارزشيابي توصيفي قبل از سال 97-96  نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان ابتدایی در نظام جدید آموزشی
 مجوز شورای عالی برای ثبت نام دانش آموزان کم توان ذهنی ابتدایی مناطق صعب العبور روستایی در مدارس ابتدایی عادی روستا  عدم استفاده ار سیستم تحت DOS
 ارزشیابی توصیفی دانش آموزان استثنایی پایه ششم  دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس: واگذاری صدور رای کمیسیون مدارس ویژه به اداره کل استان _ دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس   _ تفویض کمیسیون کبر و سنوات به شورای مدرسه
مصوبه پایه ششم شورای عالی : برگزاري امتحان هماهنگ منطقه ای پايه ششم _ 2 _3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ پاسخ شورا ي عالي آموزش و پرورش در خصوص نحوه صدور راي بند ۱۸ وظايف و اختيارات كميسيون خاص استان

 

دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

 تطبیق مهارت حرفه  ای  با نظام قدیم  آیین نامه جدید دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

 دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس:

واگذاری صدور رای کمیسیون مدارس ویژه به اداره کل استان

 دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس

تفویض کمیسیون کبر و سنوات به شورای مدرسه

 تغییر نظام آموزشی:

نامه شورای عالی

مدارک مورد نیاز تغییر نظام آموزشی از استثنایی به عادی

 تطبیق نظام قدیم:

تطبیق پیش حرفه ای نظام قدیم

جدول تطبيق دروس پيش حرفه اي

  گزيده آيين نامه دوره اول متوسطه پيش حرفه

 

دوره اول متوسطه

 ادامه تحصیل دوره اول متوسطه  آیین نامه تطبیق دوره اول و دوم متوسطه
 آیین نامه دوره اول متوسطه  نظام جدید آموزشی
 نمونه دولتی دوره اول متوسطه

 دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس:

واگذاری صدور رای کمیسیون مدارس ویژه به اداره کل استان

دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس

تفویض کمیسیون کبر و سنوات به شورای مدرسه

 

دوره دوم متوسطه حرفه ای

 بخشنامه صدور گواهینامه متوسطه حرفه ای  ادامه تحصیل در متوسطه حرفه ای طبق آیین نامه
 واگذاری صدور رای کمیسیون مدارس ویژه به اداره کل استان دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس  
تفویض کمیسیون کبر و سنوات به شورای مدرسه   

 

دوره دوم متوسطه

 آموزش از راه دور آیین نامه تطبیق دوره اول و دوم متوسطه 
 آيين نامه آموزشي دوره دوم  متوسطه  ترمیم نمره امتحان نهایی 
 تسری کمیسیون به دهم متوسطه فنی  تسری کمیسیون به دهم متوسطه کاردانش
گواهینامه موقت متوسطه و کاردانش رویه های اجرایی و اسناد و مدارک
نحوه صدور و تحویل گواهینامه متوسطه و پیش دانشگاهی  

فرایند فارغ التحصیلی:

فرایند فارغ التحصیلی1

فرایند فارغ التحصیلی2

چاپ دفتر فارغ التحصیلان

 دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس:

واگذاری صدور رای کمیسیون مدارس ویژه به اداره کل استان

دستورالعمل اجرایی کمیسیون خاص مدارس

تفویض کمیسیون کبر و سنوات به شورای مدرسه