نسخه چاپي  ارسال به دوست

اولياي دانش آموزان استثنايي نقش بسزايي در فرايند تعليم و تربيت و توانبخشي دانش آموزان با نياز ويژه دارند
عضو شورای عالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:
اولياي دانش آموزان استثنايي نقش بسزايي در فرايند تعليم و تربيت و توانبخشي دانش آموزان با نياز ويژه دارند
عضو شورای عالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: اولیای دانش آموزان استثنایی می توانند بازوهای قوی برای تحقق بخشیدن ، بخش مهمی از نیاز های اجتماعی – فرهنگی و آموزشی عزیزان با نیاز ویژه باشند.

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، متن کامل سخنرانی دکتر طلعت کاویان پور عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به مناسبت روزجهانی معلولین به شرح زير است:

به نام خداوند جان و خرد            کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای            خداوند روزی ده رهنمای

قصۀ معلولیت تپش یک قلب مشترک است.

با دردود فراوان بر همه انسان های پرتلاشی که در پیشبرد اهداف آموزشی ، پرورشی و توان بخشی کودکان و دانش آموزان با نیاز ویژه ، متعهدانه و دلسوزانه گام برمی دارند.

روز جهانی معلولین را گرامی می داریم و این روز را مغتنم می شماریم تا با همۀ نهادها ، سازمان های دولتی و غیر دولتی که به نحوی با افراد با نیاز ویژه سروکاردارند ، تجدید عهدی داشته باشیم و هرساله به بهانۀ روزجهانی معلولین ، درابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرهنگی و آموزشی معلولین مان بازنگری کنیم .

عملکردها وخدمات مربوط به این عزیزان را در بوته ی نقد قرار دهیم و معلوم و مشخص سازیم که کدام دستاوردِ مهّم حیاتی ، فرهنگی و اجتماعی را برای آنان به دست داده ایم ؟

اینجانب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مادریک فرزند با نیازویژه ، به عنوان عضو شورای عالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و رئیس انجمن افراد با نیاز ویژۀ آهسته گامان ایرانیان با شما سخن می گویم.

انجمن آهسته گامان ایرانیان درسال 1380 خورشیدی و با شماره 13226 به ثبت رسیده است . و از بدو تأسیس با رویکرد آموزشی – فرهنگی ، علمی و اجتماعی کارخود را آغاز کرده است و در طول سال ها تالش و پایداری توانسته است با برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی جهت توانمند سازی فکری و روحی والدین دارای فرزند با نیاز ویژه به نتایج مطلوبی دست یابد.

یکی از تلاش های انجمن ما تعامل با نهادها و ارگانهای دولتی است. انجمن آهسته گامان ایرانیان افتخاردارد که از بدو تأسیس، با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همکاریهای همه جانبه ای را در ابعاد آموزشی – فرهنگی و اجتماعی به ویژه در بُعد آموزش خانواده داشته و دارد . اسناد و مدارک ما در این راستا در آرشیو انجمن موجود است . شعار انجمن ما براین جمله استواراست :"آموزش بهنگام خانواده یک ضرورت است نه تفنن"

در طول سال ها زحمت و تلاش دریافته ایم که انجمن های غیردولتی در ارتباط با دولت و جامعۀ مدنی، می توانند یکی از عوامل مهم رشد حیات اجتماعی و همکاری های موفقیت آمیز اجتماعی و فرهنگی به شمار آیند و انجمن های غیردولتی ذی ربط به امور افراد با نیاز ویژه جدا ازاین مقال نیستند.

ما به این باور رسیده ایم که اگر بین سازمان های دولتی و غیردولتی ، صداقت و تفاهم نسبی و کمی سعۀ صدر و گذشت وجود داشته باشد ، می توانند همکاریهای سودمندی را انجام دهند که به سود مردم و جامعه باشد . هر چند این کار دشوار است ولی شدنی است . واین امر در مورد انجمن ما با سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصداق دارد، و امّا در امور دانش آموزان با نیازویژه و به طور کلّی فرزندان دارای معلولیّت ، نقش انجمن های غیر دولتی به همراه اولیای دارای فرزند با نیاز ویژه معنا پیدا می کند . در جامعۀ رو به رُشد ما نیز خوشبختانه اکثر مسئولین ذی ربط به امور افراد با نیازویژه به این باور رسیده اند که اولیای دانش آموزان استثنایی می توانند بازوهای قوی برای تحقق بخشیدن ، بخش مهمی از نیاز های اجتماعی – فرهنگی و آموزشی عزیزان با نیاز ویژه باشند.

این واقعیت را پذیرا باشیم که در امور افراد با نیاز ویژه ، زمانی دولت ها ومسئولین می توانند به موفقیت هایی در انجام امور معلولین ، به دست آورند که از اولیای دارای فرزند با نیاز ویژه یاری طلبند و همکاری با آنها را جزء برنامه های خود قراردهند .

درجهان کنونی نیز به روشنی می بینیم که نقش اولیاء ، مهم ، کارساز و با اهمیت است و بازدهی کارو تلاش اولیا را در امور دانش آموزان و فرزندان دارای معلولیت ، سودمند ارزیابی می کنند . واگر امروز نماینده یا نمایندگانی دربین شما مسئولین محترم سخن می گویند به سبب شرایط مناسب فرهنگی و نگرش مثبت و منطقی مسئولین سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و برخی از نهادها و ارگانهای دولتی است که توانسته ایم دریک تعامل رویارویی به مسایل یکدیگر گوش بسپاریم .

در فرآیند تعلیم و تربیت و توان بخشی دانش آموزان دارای معلولیت ، در مقاطع مختلف سنی ، خانواده ها نقش مهم و بسزایی دارند . جای خوشحالی است که امروز برخی از دولتمردان ما به ویژه مسئولین ارجمند سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به این نتیجه و باور رسیده اند که خواسته های اولیا را از زبان خودشان بشنوند و پیام خود را درجامعه منعکس سازند و صدای فریاد فرزندان خویش باشند.

مخاطب گرامی ، میهمانان عزیز: از همین تریبون به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش استثنایی و رئیس انجمن آهسته گامان ایرانیان خواسته ها و تقاضاهایی را از جانب اولیای ارجمند فرزندان با نیازویژه به خصوص دانش آموزان استثنایی فهرست وار مطرح می سازم .باشد که به لطف خداوند کریم این خواسته ها و نیاز های به حق برآورده و انجام شود.

1 -از مسئولین متعهد و دلسوز می خواهیم که برنامه هایی را تدوین کنند تا خدمات جامع و یک پارچه ای را از بدو تولد کودک با نیاز ویژه تا مرحلۀ استقلال فردی و توان بخشی نسبی برای این گونه از فرزندان ارایه شود و برای تحقق این کار تیمی کارشناس ، متخصص و مسئول در نظر گرفته شود.

2 -توان بخشی مربوط به این گونه فرزندان مستمر و قابل دسترس باشد . خدمات مربوط به تسهيلات کمک توان بخشی با قیمت های مناسب در اختیار دانش آموزان و فرزندان استثنایی قرار گیرد.

3 -مدارس استاندارد ساخته شود در محیط و محوطۀ مدارس مناسب سازی شود . اغلب محوطه های مدارس موجود در سطح تهران و استانها مناسب با وضعیت جسمی دانش آموزان با نیازویژه نیست.

4 -داروهای خاصی که برای این دسته از فرزندان و دانــش آموزان بیمارکه از طرف پزشــکان تجویز می شود، با قیمت مناسب و قابل دسترس و به صورت بیمه عرضه می گردد.

5 -ملاقات با مسئولین دولتی در ارتباط با امور دانش آموزان با نیازویژه قابل دسترس باشد.

6 -ملاقات با مسئولین ارجمند سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور حداقل هردوماهی یک بار برای همه نوع معلولیتی میسرباشد.

7 -مهم ترین نکته حیاتی برای دوام و بقای انجمن های غیر دولتی مربوط به امور افراد با نیاز ویژه و دانش آموزان استثنایی ، حمایت های مالی است که پیشنهاد می شود یک ردیف بودجه ای برای آن دسته از انجمن های غیر دولتی که همسو و همراه با اهداف سازمان آموزش و پرورش کشوراند ، در نظر گرفته شود .

8 -نکته بسیار مهم این بخش از گفتار اینجانب ، تأسیس انجمن اولیای مرکزی و کشوری است که خوشبختانه دستورالعملهای آن امروزه از طریق سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دارد نوشته می شود. با تأسیس انجمن کشوری اولیا ، بسیاری از مشكلات و معضلات دانـــش آموزی و خانواده هایشان مورد رسیدگی قرار می گیرد و برطرف می شود.

مسئولین ارجمند و مقام های مسئول ذی ربط در امورمعلولین :

اگر مجموعۀ استثنایی را به صورت یک پازل تصورکنیم ، تمامی ارگانها ونهادها ی دولتی می باید در تکمیل این پازل شرکت و همکاری مسئولانه اي داشته باشند.

بخش مربوط به خدمات آموزشی ، پرورشی ، توان بخشی و حتی بخشی از خدمات بهداشتی و پزشکی راسازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به صورت تیمی و تخصصی دارد انجام می دهد .به عنوان مثال ازجمله :

یکی از خدمات حمایتی سازمان ، این است که تمامی دانش آموزان استثنایی را تحث پوشش بیمۀ سلامت قرارداده است .

مسئله ایاب و ذهاب دانش آموزان به مقدار وسیعی حل و فصل شده است .

درکتابهای درسی تجدید نظر شده است و بهنگام این کتابها به دست دانش آموزان می رسد.

سایت سازمان برای همه در دسترس است . همۀ برنامه های سازمان و کارهای دردست اجرا را می توان در سایت سازمان مشاهده و مطالعه کرد.

سایتی به عنوان دسته گل برای ارایه نظریات اولیا در مورد کتب درسی راه اندازی شده است اولیای محترم می توانند نظریه های سازندۀ خود را در زمینه های کتابهای درسی فرزندانشان درسایت بگذارند.

جادارد که در همین جا و هم اکنون از زحمات ارزشمند ریاست محترم و معاونین ارجمند و همۀ افراد شــریف و دلســوز سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که به صورت تیمی و تخصصی زحـمت می کشند صمیمانه قدردانی کنم . ازمقام ارجمند وزارت آموزش و پرورش کشور و معاونین محترم این وزارتخانه که خوشبختانه نگاهی منطقی و فراگیر نسبت به همۀ گروههای معلولیت دارند ، سپاسگزارم و امیدواریم که جناب وزیر که با آن پیام کارشناسانه و هوشمندانه ای که به مناسبت روز جهانی معلولین بانگارشی زیبا نوشته و اعلام فــرمودند ، حمایت های خود را از سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دریغ نفرمایند و یقین بدانند که در کنار شما انسان های مهربان ودلسوز وآگاه درامور معلولین، اکثر انجمن های غیر دولتی ذی ربط به امورمعلولین ،حضوری فعال و مشتاق خواهند داشت .

نا گفته نماند بخش های دیگر این پازل مثل اشتغال ، مسایل حقوقی ، اداری ، اجتماعی ، بهداشت و درمان و پزشکی و کمک ابزارهای توان بخشی راسایر دستگاههای دولتی از جمله شهرداری ها می باید تکمیل کنند.

حضار گرامی : برای رسیدن به موفقیت کامل نسبی در امور مربوط به افراد با نیازویژه به طور اعم و اخص شرط رعایت 7 رکن اساسی است که عبارتنداز:

1 -هدف مشترک

2 -علاقه مشترک

3 -کوشش مشترک

4 -روش هماهنگ مشترک

5 -آگاهی و دانش مشترک

6 -حسن نیت و اعتماد مشترک

7 -بردباری و گذشت مشترک

شرط همسفری ، داشتن مقصد مشترک است .

این 7 رکن مهم برگرفته از کتاب راز کرشمه ها ( ج دوم کتاب روح بشر) تألیف استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر محمد حسن ناصرالدین صاحب الزمانی است که در هر کجا هستند سلامت و سرفراز باشند .

به امید روزها و فرداهای بهتر برای فرزندان ، دانش آموزان و افراد با نیاز ویژۀ این سرزمین کهنسال

 


٠٨:١٩ دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦ -  شماره خبر: ٦١٤ - تعداد نمایش خبر: 923 -  فایل ضمیمه:

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: