بوييدن عطر ايثار و از خودگذشتگي، ديدار جانباز بازنشسته
ملاقات جانباز سرافراز ميهن اسلامي
در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 در آسايشگاه نسيم واقع در محموديه تهران جانباز سرافراز ميهن را ملاقات نموديم.
 شنبه ٦ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي سيستم بكفا و صدور ابلاغ
برگزاري دوره آموزشي سيستم بكفا و صدور ابلاغ در سازمان آموزش وپرورش استثنايي
دوره آموزشي سيستم بكفا و صدور ابلاغ براي كارشناسان اموراداري و طرح و برنامه سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور تشكيل شد.
 يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>