نسخه چاپي  ارسال به دوست

تبیین شش سیاست و برنامه راهبردی در خصوص مشارکت
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در مشهد
تبیین شش سیاست و برنامه راهبردی در خصوص مشارکت
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در جمع خیرین مدرسه سازکشور در استان خراسان رضوی سیاست های شش گانه مشارکت خیرین در مدارس با نیازهای ویژه را تشریح کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛دکتر حسینی معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در همایش خیرین مدرسه ساز درآموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی:

« تبیین شش سیاست و برنامه راهبردی در خصوص مشارکت »

در این همایش ضمن عرض خیرمقدم به تمامی خیرین مدرسه ساز از سراسر کشور حاضر در جلسه و گرامیداشت یاد و خاطره بزرگان حوزه مدرسه سازی حاج حبیب الله قفلی، دکتر حافظی و دکتر فرخ با ذکر سخنی از امام خمینی(ره) اشاره نمودند کار برای دانش آموزان بانیازهای ویژه همسنگ کار برای شهدا شمرده می شود .

یکی از سیاست ها و اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی که در محتوای آن قانون اساسی تجلی دارد توسعه مشارکت است که این راهبرد اساسی در سیاست های وزارت منبعث از سند تحول بنیادین نیز وجود دارد و به تبع آن در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور نیز باید جاری و ساری نمود.

یکی از تجارب و آرمان مشارکت، ایجاد مجمع خیرین مدرسه ساز کشور است که 21 سال پیش از کنار مضجع نورانی رضوی کار خود را شروع کرد و امروز با بیش از 60هزار عضو 30 درصد مدارس کشور را ساخته است و همچنان خیر آن بیش از گذشته به نظام تعلیم و تربیت می رسد.

خوشبختانه مجمع خیرین مدرسه ساز  کارگروهی با عنوان « مجمع خیرین مدرسه ساز استثنایی» راه اندازی نموده است که انشالله توسعه مدرسه سازی و مدرسه یاری در حوزه آموزش و پرورش استثنایی از این طریق به شکل کمی و کیفی گسترش خواهد یافت.

در خصوص توسعه کمی و کیفی مشارکت در نظام آموزش و پرورش استثنایی شش سیاست و برنامه راهبردی را دنبال خواهیم نمود.

اولین سیاست : توسعه جذب خیرین در حوزه احداث و تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه است. سرانه فضای آموزشی کشور 5/2 متر و استاندارد آن 8/3 متر می باشد در حوزه استثنایی سرانه فضای آموزشی بالای 10 می باشدو ما هم اکنون در کشور 153000 دانش آموز استثنایی داریم که 78491 نفر در مدارس ویژه و 73588 نفر به شکل تلفیقی فراگیر در مدارس پذیرا مشغول به تحصیل هستند.

دانش آموزان بانیازهای ویژه در 1563 مدرسه استثنایی و 12000 مدرسه پذیرا که بیش از 700 مدرسه آنها را پشتیبانی می کنند مشغول به تحصیل می باشند. در کنار این مدارس 673 مرکز مشکلات ویژه یادگیری در کشور برای کمک به دانش آموزان خدمات ارائه می نمایند.

برای اینکه به سطح استاندارد مدارس استثنایی در کشور برسیم نیاز به ساخت 200 مدرسه داریم که از این جهت دست نیاز به سوی خیرین دراز می کنیم. هم اکنون 105 پروژه در حال ساخت داریم که 33 پروژه آن راکد و غیرفعال می باشد، برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به 46 میلیارد تومان اعتبارنیازمندیم.

خوشبختانه با حضور موثر خیرین بیش از 30 درصد مدارس استثنایی کشور و در برخی استان ها مثل خراسان رضوی بیش از 80 درصد مدارس استثنایی کشور ساخته شده است.

درخواست ما از خیرین مدرسه ساز به ویژه کارگروه خیرین مدرسه ساز کشور این است که ابتدا 44 پروژه در حال ساخت خیرین را به اتمام برسانند سپس در کشور 82 کلاس کانکسی داریم که 622 دانش آموز در آن مشغول به تحصیل هستند را به کلاس های استاندارد تبدیل نمایند و همچنین گرچه 46 مرکز و مدرسه اتیسم که 29 مرکز آن دولتی و 17 مرکز غیردولتی است و بیش از 200 کلاس ضمیمه اتیسم در کشور وجود دارد و با توجه به اینکه اتیسم به عنوان یک بیماری محسوب می شود که طیف های مختلف دارد و هم رو به گسترش است در این خصوص نیز کمک کار آموزش و پرورش استثنایی کشور شوند.

ما هم اکنون در 14 استان فاقد مرکز مستقل اتیسم هستیم ضمن آنکه ما در خصوص اتیسم علاوه بر ساخت مدارس خاص باید شیوه های آموزش و نیز مدارس موجود و محتواهای آموزشی را مناسب سازی و بروزرسانی گردانیم.

سیاست دوم: تشکیل بانک جامع اطلاعات خیرین داخل و خارج کشور

این بانک هر چه سریعتر تشکیل و بروز گردد تا از قدرت خیرین داخلی و خارجی حداکثر استفاده را بنماییم.

سیاست سوم: آماده سازی طرح آمایش سرزمینی، فضا و تجهیزات برای دانش آموزان با نیاز ویژه در افق 50 ساله.

در این خصوص تلاش خواهیم کرد تا در افق 50 ساله آینده مجموعه نیازمندی های دانش آموزان با نیازهای ویژه را بر اساس انواع طیف های هفت گانه، جنس، سن و مکتب ، بوم و جغرافیا، تجهیزات و نیز نوع توسعه بر مبنای توسعه فضاهای کتابخانه ای، بازی درمانی، آزمایشگاهی، مشاوره و راهنمایی خانواده، مشکلات یادگیری و مراکز اتیسم تدوین و طراحی نماییم تا اعتبارات دولتی و نیز خیرین به شکل بهره ورانه و متناسب با نیاز تخصیص و جذب شود.

سیاست چهارم: طرح ایجاد کارگروه خیرین مدرسه یارنظام آموزش و پرورش استثنایی.

در کنار مجمع خیرین مدرسه ساز نیاز به راه اندازی کارگروه خیرین مدرسه یار داریم و در این راستا به کمک انجمن اولیا و مربیان به شدت نیازمندیم و ما نیازمند آن هستیم تا مشارکت اولیا و جامعه را در حوزه های مدرسه یاری شامل: کلاس یاری، فن یاری، ورزش یاری، دانش   یاری، هنریاری و مدیریاری را بسترسازی و بکارگیریم تا از این طریق همه ظرفیت های مردمی و والدین را در ارتقا تعلیم و تربیت دانش آموزان بانیازهای ویژه بکار گیریم و جذب نماییم.

سیاست پنجم: فرهنگ سازی و نهادینه سازی فعالیت های مشارکتی و خیریه ای در جامعه.

در این خصوص در 4 محور برنامه ها و فعالیت های خود را متمرکز خواهیم ساخت.

الف) راه اندازی و ایجاد مجامع خیرین مدرسه یاری و مدرسه سازی دانش آموزی را به منظور فرهنگ سازی و ایجاد اعتقاد و اعتماد در دانش آموزان برای مدرسه سازی و مدرسه یاری در آینده

ب) ارتباط نظام مند و موثر با مجامع جهانی به ویژه یونیسف، یونسکو، آیسسکو و بهره گیری از امکانات و تجارب و دانش جهانی در عرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان بانیازهای ویژه

ج) بسترسازی مشارکت با مراکز علمی و دانشگاهی و مجامع تحقیقاتی به ویژه در حوزه توانبخشی که با مشارکت آموزش و پرورش استثنایی و این ارگان ها می توان خدمات توانبخشی را گسترش داد.

د) افزایش مشارکت کل جامعه با تقویت و باور نگاه دارایی و منبع محور به دانش آموزان بانیازهای ویژه به جای نگاه آسیب نقادانه و پاتولوژیک صرفا حمایتی.

سیاست ششم: تشکیل و تقویت کارگروه تسهیل خدمات به خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار.

این کارگروه با شرکت همه  اضلاع و ارکان موثر در مسیر مدرسه سازی و مدرسه یاری شامل نهادهای عمومی، دولتی و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهری است تا موانع راه مدرسه سازی را برای خیرین برطرف و سرعت کار آنها را موجب گردد.

در مجموع جهت گیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ضمن توجه به شش سیاست به طور کلی تغییر و چرخش از نگاه ساخت صرف مدارس استثنایی به سمت مدارس استثنایی و پذیرا با رویکرد تلفیقی فراگیر می باشد و در این خصوص مناسب سازی فضا و تجهیزات، کتب و محتوا، معلمان اعم از معلمان استثنایی، رابطین ، پشتیبانان و همه کسانی خواهد بود که در مسیر کمک به تعلیم و تربیت این فرشتگان آسمانی منشا اثر می باشند.

حسینی در پایان افزود سازمان آموزش و پرورش استثنایی مناسب سازی استاندارد و کیفی سه مدرسه در هر استان را که شکل الگویی داشته باشند با کمک یونیسف به پیش خواهد برد.

 

 

 


٢١:٠٠ پنج شنبه ١٦ آبان ١٣٩٨ -  شماره خبر: ٢١٣٦ - تعداد نمایش خبر: 421 -  فایل ضمیمه:

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: