دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٤ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تولید پوستر آموزش جهت یابی و حرکت ویژه مدارس خاص و پذیرا گروه آسیب دیده بینایی سراسر کشور
برای اولین بار از بهمن ماه 1397 تهیه و تولید پوسترهای آموزشی جهت استفاده معلمان و مدیران در مدارس ویژه و پذیرا ، اولیاء و دانشجویان در گروه برنامه ریزی درسی حسی – حرکتی معاونت آموزشی و توانبخشی سازمان کلید خورد.
 يکشنبه ٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٥ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست تخصصی با موضوع "برنامه بین المللی ارتقای رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان پایه آمادگی تا پایه ششم عادی و استثنایی به نام PATHS " در کتابخانه سازمان آموزش و پرورش استثنایی
نشست تخصصی با موضوع "برنامه بین المللی ارتقای رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان پایه آمادگی تا پایه ششم عادی و استثنایی به نام PATHS " روز سه شنبه مورخ 18/4/98 ساعت 10 تا 12 درکتابخانه سازمان برگزارگردید. در این جلسه مدیر محترم آموزش و جمعی از کارشناسان و رؤسای گروههای درسی و آموزشی معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان حضور داشتند.
 سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>