بسته آموزشی همراه معلم ویژه گروه آسیب دیده بینایی
دستورالعمل استفاده از بسته آموزشی همراه معلم ویژه گروه آسیب دیده بینایی قابل دریافت می باشد.
 سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه ٥: تعداد واحدهایی که می توانید در هر یک از رشته های دوره متوسطه حرفه ای
فایل های رشته و تعداد واحدهایی که می توانید در هر یک از رشته های دوره متوسطه حرفه ای برای دانش آموزان اخذ نمایند ،قابل دریافت می باشد.
 يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه ٤:پایه نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای
با توجه به وجود مشکلات ارتباطی بین سامانه های دانا و سناد در سال 97-96 به منظور رفع مشکلات، اطلاعات مدارس و اسامی دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای در جدول زیر تکمیل و تا تاریخ 25/7/97 به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان ارسال گردد. اطلاعیه شماره 4 مطالعه و اقدام فرمایید.
 يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره3:سوابق تحصیلی پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای سال تحصیلی 96-95
با توجه به اینکه سوابق تحصیلی پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای سال تحصیلی 96-95 در سامانه سناد ثبت شده است و وجود پاره ای تناقضات و عدم تطابق برخی واحد های درسی عمومی و تخصصی و برخی نمرات دروس انتخابی در سامانه دانا با سناد و به منظور رفع مشکل عدم تطابق، ضروری است کارشناسان سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان، مشکلات موجود در این خصوص در مدارس را احصا و برای دریافت رای کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش جهت نحوه اصلاح مدارک تحصیلی به سازمان تا تاریخ 10 آبان 1397 ارسال نمایید.
 يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره١ : تغییرات ساختاری سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز(سناد)
با توجه به تغییرات ساختاری سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز وآماده نبودن زیر ساخت ثبت نمرات پایه اول تکمیلی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در شهریور ماه در سامانه سناد، نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و موارد درخواستی به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان تا تاریخ 97/7/30 ارسال گردد.
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره ٢: تغییرات ساختاری سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز دوره های اول متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای
با توجه به تغییرات ساختاری سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز وآماده نبودن زیر ساخت دوره تابستانی دوره های اول متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای در سامانه سناد موارد درخواستی به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی سازمان تا تاریخ 30/7/97 ارسال گردد.
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
محتوای "مبانی کار با چوب "رشته های مهارتی گروه صنایع چوب دوره دوم متوسطه حرفه ای
محتوای "مبانی کار با چوب "رشته های مهارتی گروه صنایع چوب دوره دوم متوسطه حرفه ای قابل دریافت است.
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توصیه های آموزشی به مدیران مدارس دوره اول متوسطه پیش حرفه ای و دوم متوسطه حرفه ای
" توصیه های آموزشی به مدیران مدارس دوره اول متوسطه پیش حرفه ای و دوم متوسطه حرفه ای" قابل دریافت می باشد.
 شنبه ٧ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنمای برنامه درسی رشته های مهارتی دوره دوم متوسطه حرفه ای بر اساس آموزش مبتنی بر شایستگی(پودمانی)
راهنمای برنامه درسی رشته های مهارتی دوره دوم متوسطه حرفه ای قابل دریافت می باشد.
 چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب کار و فناوری پایه هشتم گروه آسیب دیده بینایی
کتاب کار و فناوری پایه هشتم گروه آسیب دیده بینایی قابل دریافت می باشد.
 چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>