خدمات حمايتي دانش آموزان با نيازهاي ويژه
پرداخت وجوه حمايتي به دانش آموزان با نيازهاي ويژه
وجوه حمايتي دانش آموزان با نيازهاي ويژه پرداخت شد.
 سه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
صدور احكام سنوات ارفاقي بازنشستگان
سنوات ارفاقي بازنشستگان از سال 88 لغايت 91
احكام سنوات ارفاقي بازنشستگان از سال 88 لغايت 91 صادر شد.
 سه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
نحوه صدور گواهينامه پايان طرح
صدور گواهينامه نيروهاي طرحي
فرايند صدور گواهينامه پايان طرح نيروهاي طرحي طبق نمودار پيوست مي باشد.
 سه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
نحوه محاسبه سنوات ارفاقي
محاسبه سنوات ارفاقي براي كاركنان استثنايي
محاسبه سنوات ارفاقي براي كاركنان استثنايي به شرح پيوست انجام مي شود.
 سه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>