عنوان تاریخ صدور مشاهده
ثبت نام از علاقمندان به شركت در دوره تربیت کلاسبند پزشکی ورزشی رشته بوچیا 1398/7/10 مشاهده
برگزاری بیستمین دوره مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان با نیازهای ویژه 1398/6/6 مشاهده
برگزاری چهاردهمین دوره از مسابقات فرهنگی و هنری ویژه دانش آموزان استثنایی سراسر کشور 1398/6/6 مشاهده
حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه در سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور و رقابت با دانش آموزان عادی 1398/5/14 مشاهده
حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه در سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور و رقابت با دانش آموزان عادی 1398/5/7 مشاهده
برگزاری مسابقات قرآن، عترت، نماز، هنري و ورزشی دانش آموزان با نيازهاي ويژه (مرداد 98) 1398/4/31 مشاهده
صدور و ارسال كارت هاي مربيگري درجه سه بوچیا 1398/3/12 مشاهده
اولین جلسه شوراي سياستگذاري برنامه ریزی سنجش 98 1398/2/16 مشاهده
برگزاری اولین کارگاه آموزشی آزمونهای تشخیصی در استان مرکزی 1398/1/25 مشاهده
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی آزمون های مرتبط با سلامتی ویژه معلولین 1397/12/26 مشاهده
ارسال کارت های مربیگری 1397/12/25 مشاهده
نخستین مراسم جشن تکلیف متمرکز دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور ائمه محترم جمعه و دیگر عالمان دینی استان های سراسر کشور 1397/12/25 مشاهده
اولین مرحله دوره تربیت مدرسی قرآن، عترت و نماز با رویکرد مسابقات دانش آموزان با نیازهای ویژه 1397/12/25 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره محور فعالیت های فردی و اجتماعی و فرهنگ و مفاهیم قرآنی 1397/12/6 مشاهده
ثبت نام از علاقمندان به شركت در دوره ضمن خدمت با عنوان آموزش رشته های ورزشی خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه ((مربیگری رشته بوچیا)) 1397/10/11 مشاهده
برنامه ريزي بمنظور برگزاری چهاردهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز و فرهنگي و هنري دانش آموزان با نيازهاي ويژه با حضور حدود 14000 دانش آموز 1397/10/10 مشاهده
کاربرگ اقلام پرورشی و تربيت بدني مورد نیاز مدارس استان 1397/9/19 مشاهده