عنوان تاریخ صدور مشاهده
ارسال کارت های مربیگری 1397/12/25 مشاهده
نخستین مراسم جشن تکلیف متمرکز دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور ائمه محترم جمعه و دیگر عالمان دینی استان های سراسر کشور 1397/12/25 مشاهده
اولین مرحله دوره تربیت مدرسی قرآن، عترت و نماز با رویکرد مسابقات دانش آموزان با نیازهای ویژه 1397/12/25 مشاهده
آزمون مجازی آشنایی با زبان اشاره «سطح مقدماتی» از طریق ویدئو کنفرانس 1397/12/22 مشاهده
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی کشوری با عنوان «آشنایی با زبان اشاره سطح مقدماتی» 1397/12/8 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره محور فعالیت های فردی و اجتماعی و فرهنگ و مفاهیم قرآنی 1397/12/6 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره حقوق شهروندی در نظام اداری 1397/11/30 مشاهده
جزوه مبانی بافت فرش دوره دوم متوسطه حرفه ای 1397/11/30 مشاهده
فهرست مجموعه وسایل آموزشی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای دانش آموزان با آسیب بینایی 1397/11/15 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان ادبیات فارسی پایه یازدهم دوره دوم متوسطه 1397/11/15 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره اختلالات زبان و گفتار 1397/11/7 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره مقدمات ارزیابی دانش آموزان با نیازهای ویژه 1397/11/6 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان عربی پایه دهم انسانی دوره دوم متوسطه 1397/10/30 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه پنجم ابتدایی 1397/10/25 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه ششم ابتدایی 1397/10/25 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان ادبیات فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه 1397/10/23 مشاهده
اطلاعیه اصلاح زیرساخت سامانه ارزشیابی تحصیلی 1397/10/22 مشاهده
ملاحظات طراحي و معماري مدارس كودكان طيف اتيسم 1397/10/22 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس ریاضی پایه اول ابتدایی 1397/10/17 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره پایش و ارزشیابی رشد و نمو دانش آموزان 1397/10/15 مشاهده
منشور فعالیت ها و خدمات مجاز و غیر مجاز مراکز دولتی و غیردولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری 1397/10/15 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره کلیات روان شناسی رشد 1397/10/11 مشاهده
برگزاری کارگروه تدوین محتوای جهت یابی و حرکت با رویکرد تهیه پوستر آموزشی 1397/10/3 مشاهده
برگزاری دوره نیازسنجی 1397/10/3 مشاهده
راهنمای معلم کتاب هنر پایه دوم گروه آسیب دیده بینایی 1397/10/3 مشاهده
شیونامه اجرایی آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی-فراگیر 1397/9/28 مشاهده
برگزاری دوره بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی 1397/9/21 مشاهده
برگزاری دوره ضمن خدمت زبان آموزی و جمله سازی پایه دوم ویژه دانش‌آموزان آسیب دیده شنوایی درسطح استان 1397/9/19 مشاهده
برگزاری دوره کاردرمانی در کودکان استثنایی با تکیه بر علوم پایه 1397/9/19 مشاهده
فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی 1397/9/13 مشاهده
برگزاری دوره ضمن خدمت روانشناسي بازي ،در مرکز آموزش پیامبر اعظم(ص) 1397/9/10 مشاهده
برگزاری کلاس آنلاین آموزش و اجرای دو پروتكل ارزیابی و مداخله ی خواندن واملا 1397/9/10 مشاهده
مناسب سازی تصویری فارسی سوم دبستان ویژه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی 1397/8/21 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان انگلیسی پایه دهم دوره دوم متوسطه 1397/8/21 مشاهده
راهنمای معلم کتاب هنر پایه اول ابتدایی گروه آسیب دیده بینایی 1397/8/19 مشاهده
راهنمای رياضي پایه پنجم و ششم ابتدایی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی 1397/8/19 مشاهده
راهنمای معلم زبان آموزی و جمله سازی پایه دوم دبستان ویژه دانش‌آموزان گروه آسیب دیده شنوایی 1397/8/14 مشاهده