تربیت نیروی انسانی کارآمد و سالم از طریق اشاعه فعالیت های ورزشی
استلزامات و الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مراکز و مدارس استثنایی در سال تحصیلی 1401-1400
۱۱۹ هزار نفر از نوآموزان دارای
تمهیدات آموزش‌وپرورش استثنایی برای بازگشایی تدریجی و ترکیبی مدارس استثنایی در سال تحصیلی جدید
گفتگوی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با برنامه گفتمان هفته سیمای خراسان جنوبی با محوریت بازگشایی مدارس
افتتاح دهمین مرکز جامع تشخیصی، توانبخشی و مشاوره‌ای کشور در  شهرستان بیرجند
بازدید رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از روند بازگشایی مدارس استان خراسان جنوبی
نوبت گیری ۹۵ درصدی نوآموزان بدو ورود به دبستان استان خراسان جنوبی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
افزایش کیفیت نظام یادگیری، عامل توسعه و رشد کشورها
آغاز غربالگری نوآموزان پیش دبستانی در معرض مشکلات ویژه یادگیری

اخبار ستادی

آرشیو

محتوای آموزشی

گروه آسیب دیده شنوایی
گروه آسیب دیده بینایی
گروه کم توان ذهنی
گروه معلولیت جسمی حرکتی
گروه مشکلات ویژه یادگیری
گروه اختلال طیف اتیسم
گروه پرورشی و تربیت بدنی
گروه تلفیقی فراگیر
گروه توانبخشی مشاوره
گروه حرفه آموزی
گروه چند معلولیتی
گروه اختلال رفتاری - هیجانی