اخبار

برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه 3 بوچیا
دوره آموزش مربیگری درجه 3 بوچیا
1397/10/30
برنامه ريزي بمنظور برگزاری چهاردهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز  و فرهنگي و هنري دانش آموزان با نيازهاي ويژه با حضور حدود 14000   دانش آموز
برگزاری چهاردهمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز و فرهنگي و هنري دانش آموزان با نيازهاي ويژه با حضور حدود 14000 دانش آموز
1397/10/10
کاربرگ اقلام پرورشی و تربيت بدني  مورد نیاز  مدارس استان
اقلام مورد نياز پرورشي و تربيت بدني
1397/9/19
گراميداشت روز و هفته ملي پارالمپيك
هفته ملي پارالمپيك
1397/7/24