اخبار سازمان

بیشتر >>
دکتر حسینی در دیدار با رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی خواستار شد؛ مناسب سازی مدارس غیر دولتی برای پذیرش دانش آموزان با نیازهای ویژه 1399/9/4
دکتر حسینی در مصاحبه با برنامه روزنه رادیو گفتگو خبر داد؛ شروع برنامه آموزش همراه با تولید درمدارس متوسطه حرفه ای 1399/9/4
با حضور دکتر حسینی و دکتر قبادی دانا صورت گرفت؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی با سازمان بهزیستی کشور 1399/9/4
در دیدار دکتر حسینی با رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور صورت گرفت؛ تقدیر از مرکز امور بین الملل جهت تهیه 1171 تبلت ویژه دانش آموزان استثنایی 1399/9/3
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور خبر داد؛ مناسب‌سازی 725 فضای آموزشی در سال جاری برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 1399/9/2