اخبار

مصوبات سند سی هشت مشهد را تشریح کرد
دکتر حسینی در اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور
1398/9/1
افتتاح نخستین مرکز رشد و کارآفرینی آموزش و پرورش کشور
توسط معاون وزیر در مشهد مقدس صورت گرفت:
1398/8/30
مولفه های ارتقاء فرهنگ سازمانی را تشریح کرد
حسینی در گردهمایی روسای ادارات آموزش وپرورش استثنایی کشور
1398/8/30
کارگروه اقتصاد آموزش و وپرورش استثنایی تشکیل خواهد شد
حسینی در نشست با همکاران اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی
1398/8/29
طرح فراگیر مشارکت یاران در حوزه دانش آموزان استثنایی را باید شکل دهیم
دکتر حسینی درکارگروه خیرین مدرسه ساز مدارس استثنایی کشور مطرح کرد؛
1398/8/28
گفتگوی رئیس سازمان با کارکنان توسعه مدیریت
گفتگوی دکتر سیدجواد حسینی با کارکنان اداره کل توسعه مدیریت
1398/8/28
نشستی صمیمانه با رئیس سازمان
دیدار کارکنان اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی با دکتر سیدجواد حسینی
1398/8/28
مناسب سازی و تأمین کتب درسی بریل و صوتی
چاپ و توزیع کتب درسی بریل و صوتی
1398/8/19
اجرای احکام سنوات ارفاقی کارکنان استثنایی
تغییر تاریخ اجرای احکام سنوات ارفاقی
1398/8/18
عرض تبریک فرارسیدن هفته وحدت
گرامی داشت هفته وحدت و میلاد یگانه خلقت حضرت محمد مصطفی (ص)
1398/8/19
 پیگیری موانع و مشکلات صدور ابلاغ کارکنان
پیگیری موانع و مشکلات صدور ابلاغ کارکنان مدارس استثنایی کشور
1398/8/14