اخبار سازمان

آرشیو >>
دکتر حسینی در آستانه روز جهانی اتیسم خبر داد؛ روﻧﻣﺎﯾﯽ از 5 عنوان کتاب راهنمای ویژه والدین دارای دانش آموز اتیسم 1399/1/12
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند؛ جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند 1399/1/1