لیست اخبار صفحه :1
اداره اموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی از کوشاترین، خلاق ترین و پیشروترین ادارات در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی کشور است
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور:

اداره اموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی از کوشاترین، خلاق ترین و پیشروترین ادارات در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی کشور است

حجت الله الماسی معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در جلسه ای که با حضور مدیران مدارس استثنایی و مراکز جامع استان و اعضای ستادی اداره استثنایی خراسان رضوی در سالن اجتماعات جبارباغچه بان برگزار شد، اداره اموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی را از کوشاترین، خلاق ترین و پیشروترین ادارات در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی کشور دانست

دیدار معاون وزیر و رییس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی

دیدار معاون وزیر و رییس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با همراهی جواد روحانی رئیس اداره آموزش‌وپرورش استثنایی خراسان رضوی با محمدحسین استاد آقا مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی دیدار کردند