استقبال از معلم نمونه کشوری خانم نرگس سادات سجادی توسط دانش آموزان استثنایی و مسئولین آزادشهر

8689.mp3 استقبال از معلم نمونه کشوری خانم نرگس سادات سجادی توسط دانش آموزان استثنایی و مسئولین آزادشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خانم نرگس سادات سجادی معلم نمونه کشوری شاغل در دبستان استثنایی امید از دارتپه در روزهای اخیر با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار داشت و مورد استقبال دانش آموزان  و مسئولین آزادشهر قرار گرفت.

خانم سجادی می گوید: در مسیر تعلیم و تربیت دانش آموزان معلولش، از عشق و مهر فراوان کمک می گیرد و این کار را توفیقی الهی می داند.

کلمات کلیدی
حسین محمدی

حسین محمدی

تصاویر