گزارش تصویری بازدید دکتر الماسی معاون وزیر و سرپرست سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مدرسه اتیسم امام جعفر صادق (ع) منطقه 15 شهر تهران

8588.mp3 گزارش تصویری بازدید دکتر الماسی معاون وزیر و سرپرست سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مدرسه اتیسم امام جعفر صادق (ع) منطقه 15 شهر تهران
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

حسین محمدی

حسین محمدی