گزارش تصویری مهارت آموزی دانش آموزان استثنایی همزمان با تحصیل در 38 رشته حرفه ای با دریافت گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای در خبر ساعت 22 شبکه 3 صدا و سیما

8864.mp3 گزارش تصویری مهارت آموزی دانش آموزان استثنایی همزمان با تحصیل در 38 رشته حرفه ای با دریافت گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای در خبر ساعت 22 شبکه 3 صدا و سیما
کلمات کلیدی
حسین محمدی

حسین محمدی