تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

سمت

داخلی

مستقیم

نمابر

دفتر معاون وزیر و ریاست سازمان

1331-3

66971633

66971490

مشاور پیشگیری و پرورشی

1341

 

 

مشاور آموزشی و توان‌بخشی

1287

 

 

رئیس حراست

1345

66953304

66953304

کارشناس حراست

1282

 

 

مدیر حوزه ریاست

1149

 

 

کارشناس روابط عمومی

1112

66971442

 

رئیس گروه فناوری و امنیت شبکه و هوشمندی سازمانی 

1339

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

1099

 

 

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

1340

 

 

کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات

1336

 

 

کارشناس مشاوره و امور زنان

1101

 

 

کارشناس مشارکت‌ها

1164

 

 

مسئول کتابخانه

1059

 

 

آبدارخانه طبقه سوم

1346

 

 

نگهبانی

1201

 

 

تلفن گویا

 

66970455