بررسی نحوه اجرای مصوبه تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی توسط ادارات استثنایی
با حضور معاون پشتیبانی سازمان در استان قم صورت گرفت؛

بررسی نحوه اجرای مصوبه تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی توسط ادارات استثنایی

در سفر محرابی مقدم مدیر کل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استان قم نحوه اجرای مصوبه تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی توسط ادارات استثنایی بررسی شد.

دومین جلسه مجازی  مدیران مدارس استثنایی برای بررسی وضعیت اجرای پروژه مهر برگزار شد
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی خبر داد؛

دومین جلسه مجازی مدیران مدارس استثنایی برای بررسی وضعیت اجرای پروژه مهر برگزار شد

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی گفت: دومین جلسه مجازی مدیران مدارس استثنایی برای بررسی وضعیت اجرای پروژه مهر برگزار شد.

۲۳ هزار دانش آموز ابتدایی قزوین در طرح سنجش سلامت شرکت کردند
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین خبر داد:

۲۳ هزار دانش آموز ابتدایی قزوین در طرح سنجش سلامت شرکت کردند

ییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین گفت: تاکنون ۲۳ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی در طرح سنجش سلامت شرکت کردند که از این تعداد ۱۵ درصد مشکوک به مشکلات بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی، جسمی و حرکتی شناسایی شدند.