• انتشار: 1399/08/26 - 18:20
  • تعداد بازدید: 995
  • زمان مطالعه : 14 دقیقه
از سوی حسینی تشریح شد؛

گزارش عملکرد بسته های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در شورای برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به تشریح عملکرد بسته های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها پرداخت

3643.mp3 گزارش عملکرد بسته های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها

 


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش وپرورش استثنایی؛ دکتر سید جواد حسینی دراین نشست که با حضور ویدئو کنفرانس روسای ادرات استثنایی برگزار شد اظهار کرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۵۲ هزار و ۴۰۹ نفر دانش آموز را در ۷ گروه  با آسیب شنوایی، کم توانی ذهنی، چند معلولیتی،  معلولیت جسمی- حرکتی،  آسیب دیدگی بینایی، اختلال های رفتاری – هیجانی و طیف اتیسم  و دارای مشکلات ویژه یادگیری  تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار داده است که از این تعداد ۸۰ هزار و ۵۵۶ نفر در مدارس خاص استثنایی و ۷۱ هزار و ۸۵۳ نفر  از آنان در مدارس تلفیقی و در کنار دانش آموزان عادی به تحصیل مشغول هستند.


وی  با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی  در 1600  مدرسه  استثنایی و۲۰ هزار مدرسه پذیرا  مشغول به تحصیل هستد و  ۸۰۵ مدرسه نیز به عنوان مدارس پشتیبان یاری دهنده مدارس پذیرا هستند اظهار کرد: از این تعداد مدارس 34 مدرسه شبانه روزی، 48 مدرسه ویژه دانش آموزان طیف اتیسم23 مدرسه خاص دانش آموزان نابینا و 26 مدرسه ویژه دانش آموزان معلول جسمی حرکتی و 100 مدرسه نیز خاص دانش آموزان آسیب دیده شنوایی است.


وی افزود:  49 هزار و 581 دانش آموزدارای مشکلات ویژه یادگیری نیز از خدمات مراکز مشکلات ویژه یادگیری استفاده می کنند.


حسینی با بیان اینکه سه بسته تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن در سازمان آموزش و پرورش استثنایی با 8 برنامه و 36 فعالیت تدوین و اجرایی شده است اظهار کرد: علاوه بر بسته های تحولی برنامه های سالانه و جاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 99 مشتمل بر 5 برنامه و 16 فعالیت است.


وی افزود: پوشش برنامه های تدوینی  از 3 زیرنظام به 6 زیر نظام و فراوانی فعالیت ها از 18 فعالیت سال 1398 به 46 فعالیت در سال 1399 افزایش یافته است و 65.2 درصد از کل فعالیت های سازمان نوآورانه و93.3  درصد فعالیت های بسته تحولی نیز تاسیسی و نوآورانه است.


رئیس سازمان آموزش و پرورش  استثنایی با بیان اینکه برنامه های مشارکتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در قالب بسته تحولی توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن با 4 برنامه پیگیری می شود اظهار کرد:  اولین برنامه این بسته تحولی توسعه مشارکت بخش دولتی، بازنشستگان و تشکل های مردمی است که برای آن 7 فعالیت گنجینه های مدیریتی، باشگاه بازنشستگان، راهنمایان بالینی، حامی، ۱۰۰ دبیرخانه ۱۰۰ مدرسه، مدرسه سازی تخصصی دستگاه ها و توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد پیش بینی شده است.


وی افزود: برنامه دوم این بسته تحولی توسعه و مشارکت دانش آموزان است  که با  6 فعالیت  تشکیل مجلس دانش آموزی، تشکیل مجلس  مجازی مشورتی دانش آموزی، طرح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشکل،  تقویت کمی و کیفی تشکل های دانش آموزی، هر مدرسه یک سرود و  طرح مدام ویژه متوسطه اول و دوره دوم ابتدایی این برنامه در حال اجرا است.


رئیس سازمان آموزش و پرورش  استثنایی گفت: برنامه سوم توسعه و مشارکت اولیا است که در قالب 3 فعالیت پارلمان مشورتی اولیا و مربیان با حضور 60 نماینده در سطح ستاد به صورت مجازی، همیار معلم  و مدرسه یاری پیگیری می شود.


حسینی با بیان اینکه برنامه چهارم بسته توسعه مشارکت ها،  توسعه مشارکت معلمان، مدیران و صاحب نظران است اظهار کرد: این برنامه با 11 فعالیت طرح جام جام، رصد و کاربست مطالعات ملی و بینالمللی، تشکیل  پارلمان مجازی معلمان با 16 هزار عضو در شاد، نظام تصمیم گیری از مدرسه تا ستاد، مشارکت نمایندگان معلمان در کارگروه های ملی و استانی، قشربندی حرفهای معلمان، ایجاد دبیرخانه های استانی، نظارت همتا، بانک زمان، توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه کمی و کیفی انجمنها و تشکلهای اجتماعی علمی معلمین  پیگیری می شود.


معاون وزیر در ادامه با بیان اینکه بسته تحولی مدرسه انطباقی با 3 برنامه و 9 فعالیت در حال پیگیری است، اظهار کرد: برنامه اول این بسته تحولی مناسب سازی منابع انسانی است که با سه فعالیت نهضت آموزش زبان اشاره، آموزش معلمان مبتنی بر مهارت های چندگانه و نهضت آموزش خط بریل در حال انجام است.


وی افزود: در سال جاری 4 هزار نفر از معلمان دانش آموزان با آسیب شنوایی،  والدین دانش آموزان با آسیب شنوایی و کارکنان نهاد های اجرایی به میزان 40 ساعت آموزش زبان اشاره خواهند دید و در حال حاضر در 24 استان  58 کارگاه آموزشی زبان اشاره شامل 50 کارگاه برای معلمان، 5 کارگاه  ویژه والدین و  4 کارگاه ویژه نهاد های اجرایی با شرکت 2 هزار و 242 نفر در حال برگزاری است.


وی گفت:  همچنین در سال جاری هزار نفر از معلمان دانش آموزان با آسیب بینایی و والدین دانش آموزان با آسیب بینایی به میزان 40 ساعت آموزش خط بریل را خواهند دید که در حال حاضر در 16 استان 16 کارگاه آموزش برای معلمان با شرکت 483 نفر و 19 هزار و 320 نفر ساعت در حال برگزاری است و یک استان نیز کارگاه آموزش خط بریل معلمان را به پایان رسانده است.


حسینی اظهار کرد:  500 نفر از معلمان دانش آموزان با کم توانی ذهنی نیز 120 ساعت  مهارتهای چندگانه شامل آموزش زبان اشاره، خط بریل و طیف اتیسم خواهند دید که به زودی آموزش این معلمان نیز شروع خواهد شد.


وی تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه اول مناسب سازی مبتنی برتوانمند سازی مدیران ، معلمان و جامعه  ودر مجموع سه فعالیت،  37.8 درصد کارگاه ها  در حال برگزاری است، 49.9 از جامعه هدف در کارگاه ها شرکت نموده اند و41.9 درصد  در حال دیدن آموزش در کارگاه ها هستند.


 معاون وزیر با تشریح اقدامات  انجام شده در حوزه  آموزش نیروی انسانی در زیست بوم کرونا اظهار کرد: راه اندازی سامانه آموزش ضمن خدمت مجازی، ایجاد کارگروه بهبود و ارتقاء مدیریت آموزشگاهی و تبدیل مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه  و مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری به  مراکز جامع اطلاع رسانی و آموزش خانواده  از جمله اقدامات در این حوزه و در ایام کرونا است.


وی افزود: همچنین  در راستای توانمند سازی مدیران و معلمان مدارس استثنایی، 60 هزار و 890 نفرساعت آموزش مجازی تخصصی تامین مدرسی کتب جدیدالتالیف تاکنون برگزار شده است.


 رئیس سازمان آموزش و پرورش  استثنایی همچنین به تشریح اطلس آموزشی  دانش آموزان استثنایی در بحران کرونا پرداخت و گفت: 100 درصد مدارس ، 74 درصد معلمان، 84 درصد کلاس ها و 51 درصد دانش آموزان استثنایی تا پایان خرداد 99 عضو شبکه شاد هستند.


وی افزود: در حال حاضر ۷۱.۷درصد اولویت اول انتخاب مدارس استثنایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش در فضای مجازی است، ۱۸.۱ درصد اولویت اول انتخاب مدارس استثنایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش از طریق بسته های یادگیری و درسنامه است، ۵.۹ درصد اولویت اول انتخاب مدارس استثنایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش از طریق استفاده از ظرفیت خانواده و بستگان است، ۳.۲ درصد اولویت اول انتخاب مدارس استثنایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش از طریق رادیو و تلویزیون است و ۱.۱درصد اولویت اول انتخاب مدارس استثنایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزش از روش های خود خوان و خودآموز است.


معاون وزیر در ادامه به تشریح برنامه دوم بسته تحولی  بسته تحولی مدرسه انطباقی  تحت عنوان مناسب سازی فناوری های نوین ودیجیتالی پرداخت و اظهار کرد: این برنامه با سه فعالیت طراحی اپلیکیشن جامع آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه، راه اندازی سامانه ندای همراه و ایجاد پایگاه جامع آموزش مجازی در حال پیگیری است.


وی افزود:  سامانه ندای همراه در آموزش و پرورش استثنایی راه اندازی شده است و مهمترین کارکرد آن کیفیت بخشی به طرح تلفیقی فراگیر و توانا سازی و رفع مشکلات  تمامی عوامل دخیل در این طرح بویژه دانش آموزان است.


وی افزود: در گام اول راه اندازی سامانه ندای همراه، ۱۶ مشاور زبده به صورت آنلاین و همچنین تلفنی به ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و عوامل دخیل در طرح تلفیقی فراگیر خواهند پرداخت.


معاون وزیر گفت: در گام دوم، ۴۳ مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آموزان استثنایی از طریق سامانه ندای همراه خدمات مشاوره ای را به دانش آموزان و خانواده آنان ارائه خواهند داد.


حسینی با بیان اینکه در گام سوم تمامی ۸۵۰ مشاور و مددکار از طریق سامانه ندای همراه به ارائه خدمات مشاوره ای خواهند پرداخت، اظهار کرد: در گام نهایی نیز تمامی ۷۵۲ مرکز مشکلات ویژه یادگیری نیز به سامانه ندای همراه متصل خواهند شد و از طریق این سامانه خدمات برخط به مخاطبین خود ارائه خواهند داد.


معاون وزیر در ادامه گفت: 7 پایگاه جامع مجازی آموزش در استان های کشورتاکنون راه اندازی شده است و تا پایان سال تمامی استان های کشور یک مدرسه را به صورت کامل به امکانات دیجیتالی مجهز خواهند کرد تا این مدارس بعنوان پایگاه جامع مجازی آموزش در آن استانها باشند.


رئیس سازمان آموزش و پرورش  استثنایی افزود: 850 کانال محتوای رسمی آموزش و پرورش استثنایی در ۵ گروه استثنایی و شاخه های بهداشت، پرورشی، مشاوره و توان بخشی در شبکه شاد ایجاد شده است که تاکنون 1141 محتوای آموزشی استاندارد شامل 64 محتوای آموزشی ویژه پیش دبستانی ها، 340 محتوی  آموزشی ویژه دانش آموزان ابتدایی، 194 محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان متوسطه اول، 178 محتوای آموزشی ویژه  متوسطه پیش حرفه ایی و حرفه ایی و  450 محتوای آموزشی در خصوص مشاوره و توان بخشی  در این کانال ها بارگذاری شده است.


 حسینی تصریح کرد: طراحی اپلیکیشن جامع آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه به اتمام رسیده است  و این سامانه  نیزبه زودی راه اندازی خواهد شد.


معاون وزیر برنامه سوم بسته تحولی مدرسه انطباقی را مناسب سازی فضا و تجهیزات دانست و افزود: مدرسه انطباقی دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم، مدرسه انطباقی الگوی پذیرای دانش آموزان تلفیقی فراگیر و نهضت مشارکتی توان افزایی سه فعالیت اجرایی  این برنامه می باشند.


وی افزود: 32 مدرسه پذیرا و 32 مدرسه اتیسم در سطح کشور به صورت الگویی در سال جاری مناسب سازی خواهند شد و دوره های آموزشی برای مناسب سازی معلمین مدارس تلفیقی نیز به زودی برگزار خواهد شد.


 حسینی با بیان اینکه در قالب نهضت مشارکتی توان افزایی 105 قلم وسیله  آموزشی و توانبخشی به تعداد 72 هزار عدد باید برای دانش آموزان بانیازهای ویژه تهیه شود اظهار کرد: تاکنون فهرست اقلام مورد نیاز آموزشی، ورزشی و توان بخشی با نیاز سنجی از استان ها  تهیه شده است و 50 درصد هزینه تهیه این وسایل را  بنیاد برکت تقبل کرده است.


وی افزود: هم چنین بانک های ملی، ملت، صادرات و صنعت و معدن  تامین بخشی از این تجهیزات را قبول کرده اند ومعاونت علمی ریاست جمهوری،سازمان پرورش استعدادهای درخشان وشرکت صنایع آموزشی  نیز ساخت بخشی از این  وسایل را بر عهده گرفته اند.


رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه توسعه مراکز و فضاهای آموزشی پرورشی و توانبخشی و رفاهی  از طریق توسعه مراکز و فضا های مورد نیاز و ایجاد مراکز و فضاهای نوآورانه جدید در آموزش و پرورش استثنایی پیگیری می شود اظهار کرد: بر اساس آمایش سرزمینی 210 مدرسه استثنایی در کشور  مورد نیاز است که در قالب طرح خشت تا بهشت تاکنون 58 مدرسه از این تعداد در سال جاری افتتاح شده است و 31 مدرسه استثنایی و 14 مدرسه خاص اتیسم  نیز در سال جاری  کلنگ زنی شده است.


وی افزود:  یکی از برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی ساخت سالن های درون مدرسه ای 200متر مربعی در 368 مدرسه استثنایی که فضای کافی دارند می باشد و 15 استان  نیز فاقد سالن ورزشی مخصوص دانش آموزان استثنایی  می باشند که در سال جاری ساخت 13 سالن در این استان ها آغاز شده است.


 وی گفت: 43مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز خدمات خود را به اولیاء و دانش آموزان استثنایی ارائه می کنند که 9 مرکز مشاوره در  در سال ۱۳۹۸ افتتاح شده است و 15 مرکز نیز در سال جاری و همزمان با بحران کرونا به بهره برداری رسیده است.


 حسینی تصریح کرد: 752 مرکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری در کشور وجود دارد که 500 مرکز آن دولتی و 252 مرکز نیز غیر دولتی است و 82 مرکز مشکلات ویژه یادگیری در ایام کرونا به بهره برداری رسده است.


معاون وزیر با اشاره به توسعه فضاهای  نوآورانه به منظور ارائه خدمات ویژه به دانش آموزان استثنایی اظهار کرد: یک پارک تحرک و جهت یابی ویژه نابینایان در کشور راه اندازی شده است و تعداد این پارک ها تا پایان سال جاری به ۲۱ پارک خواهد رسید.همچنین ۲ اتاق چند حسی نیز در سال جاری افتتاح شده است و تا پایان سال ۱۰ اتاق چند حسی دیگر نیز افتتاح خواهد شد.


وی افزود: 3  مرکز تشخیص، آموزش و توان بخشی نیز در کشور راه اندازی شده است و 10 مرکز دیگر نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.


حسینی در خصوص توسعه فضاهای نوآورانه به منظورارئه خدمات ویژه به مدیران پیشکسوتان اظهار کرد: تاکنون 3 مرکز رفاهی آموزشی بهبود و ارتقا مدیریت آموزشگاهی راه اندازی شده است و 152 باشگاه پیشکسوتان نیز با استفاده از ظرفیت خالی مدارس استشنایی راه اندازی خواهد شد.


معاون وزیر در ادامه با بیان اینکه بسته تحولی مداخلات بهنگام طلایی با فعالیت مداخله تشخیصی، آموزشی، توانبخشی و حمایتی بهنگام پیگیری می شود اظهار کرد: بررسی وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات مداخله به هنگام از بدو تولد تا پایان دوره پیش دبستان در نظام آموزش و پرورش استثنایی، تحلیل و ارزیابی نظام آموزش و پرورش استثنایی در حوزه مداخله به هنگام و تعیین نقاط قوت و ضعف آن و انجام مطالعات تطبیقی در حوزه مداخله بهنگام و طراحی برنامه عملیاتی در 12 محور پژوهشی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه می باشد.


وی افزود:  تدوین سند جامع مداخله به هنگام سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ارسال دستورالعمل توانبخشی و فراهم سازی پوشش حداکثری کودکان با نیازهای ویژه زیر 6 سال از دیگر اقدامات در حوزه مداخلات بهنگام طلایی است.


حسینی افزایش پوشش سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی را از دیگر فعالیت ها در جهت مداخلات بهنگام طلایی برشمرد و گفت: افزایش درصد پوشش سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان به 99 درصد در سال جاری هدفگذاری شده بود که این هدف محقق شد.


وی افزود: کاهش حداکثری برنامه سنجش به سنین پایین تر، انعقاد تفاهمنامه با وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی  در جهت غربالگری های بدو تولد و ایجاد پایگاه سنجش دائمی با  اتاق اکوستیک از جمله اقدامات حوزه سنجش می باشد.


معاون وزیر ارائه خدمات توانبخشی، حمایتی و مشاوره ای را از دیگر اقدامات در حوزه مداخلات بهنگام طلایی برشمرد و اظهار کرد: درسال 99 خدمات  حمایتی به 17 آیتم افزایش یافته است  واعتبارات این حوزه نیز رشد 90 درصدی داشته است.


حسینی در ادامه این نشست با اشاره به   جمع بندی فعالیت های سال 98 ادارت استثنایی استان ها اظهار کرد: برنامه های سال ۹۹ به لحاظ کمی و کیفی ارتقا یافته است و مورد ارزیابی دقیق تر نیز قرار خواهند گرفت.


وی افزود: استان های هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی، اردبیل، البرز، خراسان شمالی و چهار محال و بختیاری 100 درصد اهداف سال ۹۸ را محقق کردند که به صورت ویژه از این استان ها تقدیر خواهد شد.


وی افزود: استان های مرکزی، مازندران، گلستان، کرمانشاه، کرمان، سیستان و بلوچستان، زنجان، بوشهر و آذربایجان غربی نیر 90 درصد اهداف سال 98 را محقق ساخته اند که از این استان ها نیز تقدیر خواهد شد.


وی در پایان گفت: 9  استان به آموزش تلفیقی و فراگیر نرسیده بودند که  باید این استان ها اهتمام ویژه ای داشته باشند و برای افزایش پوشش تحصیلی و کیفیت بخشی به آن در روستاها باید طرح روستا مرکزی را استان ها به صورت جدی تر پیگیری کنند.


 


 

  • گروه خبری : اسلایدر,اخبار ,اخبار ریاست
  • کد خبر : 3643
کلمات کلیدی