تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

سمت

داخلی

مستقیم

نمابر

دفتر معاون وزیر و ریاست سازمان

1331-3

66971633

66971490

مشاور پیشگیری و پرورشی

1341

 

 

مشاور آموزشی و توان‌بخشی

1287

 

 

رئیس حراست

1345

66953304

66953304

کارشناس حراست

1282

 

 

مدیر حوزه ریاست

1149

 

 

کارشناس روابط عمومی

1112

66971442

 

رئیس گروه طرح و برنامه، ارزیابی عملکرد و آموزش نیروی انسانی

1339

66971667

 

کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات

1336

 

 

کارشناس ارزیابی عملکرد 

1350

 

 

رئیس اردوگاه دانش آموزان استثنایی کشور

1101

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

1099

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

1340

 

 

کارشناس مشارکت‌ها

1164

 

 

مسئول کتابخانه

1059

 

 

آبدارخانه طبقه سوم

1346

 

 

نگهبانی

1201

 

 

تلفن گویا

 

66970455