متن شکایت چگونه باشد ؟

 در شکواییه علاوه بر بیان خواسته بصورت مشخص و شفاف؛ از پراکنده گویی و کلی گویی خودداری گردد.

 

 ویژگی های شکایات قابل ارجاع و پیگیری کدامند ؟

‌الف) شاکی خصوصی شخصا در موضوع ذینفع باشد.

ب‌) موضوع شکایت متوجه طرف شکایت باشد.‌

ج‌) مفاد شکایت مستند به قوانین، مقررات و ضوابط جاری و ابلاغی باشد.‌

د‌) مدارک مثبته و لازم مندرج در شکواییه باید ضمیمه شکایت شده باشد.‌

 

کدام شکایات غیر قابل رسیدگی است ؟

1- شکایت اشخاصی که پرونده آنها در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری درحال بررسی بوده؛ قابل رسیدگی نمی باشد.‌

‌2- اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای صادره توسط شعب بدوی و تجدید نظر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و دادگاهها و همچنین نظریه گزینش و شورای نظارت بر مدارس و مراکز دولتی و یا هر تصمیمی که مرجع قانونی برای رسیدگی به آن تعیین شده باشد از طریق واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات قابل پیگیری، رسیدگی و اظهار نظر نخواهد بود.

‌3- شکایاتی مانند نقل و انتقالات، بازنشستگی و ... که در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات خاص بوده و اجرای آن محدوده زمانی داشته، در موعد مقرر قابل رسیدگی می باشد؛ ولی چنانچه در خارج از وقت مقرر شکایتی صورت پذیرد موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود.

4- در صورتی که مشخص گردد شکایت مغرضانه بوده و شاکی تعمدا" اقدام به طرح شکایت بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص و دیگران نموده است؛ موضوع قابل رسیدگی نبوده و می توان طبق قوانین و مقررات با شاکی رفتار نمود و مشتکی عنه می تواند علیه او در مراجع ذیصلاح اقامه دعوا نماید.‌

‌5- امور مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی، اخلاقی و موارد مشابه در حیطه وظایف مرکز حراست و واحدهای تابعه بوده و از طریق این مراجع و سایر مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

 

 زمانبدی طرح شکایت و پاسخ به شکایت چگونه است و این فرایند چه میزان طول میکشد ؟

1- مدت زمان بررسی اولیه شکایت و تشخیص قبول آن 48 ساعت کاری خواهد بود.‌

2- پس از قبول شکایت و وصول آن؛ تا هفت روز کاری موضوع پیگیری و به شاکی پاسخ داده خواهد شد.‌

3- در صورت نیاز به فرصت بیشتر برای پیگیری و ارائه پاسخ، مراتب از طریق سامانه به اطلاع شاکی خواهد رسید.‌

4- شاکی در هر مرحله از بررسی؛ امکان انصراف از شکایت خود را خواهد داشت.‌

5- مهلت اعتراض به پاسخ شکایت از زمان ارسال پاسخ 20روز می باشد و به اعتراض های بعد از مهلت مذکور رسیدگی نخواهد شد.

6-در صورت برگشت شکایت به شاکی جهت تکمیل مدارک  ؛ مهلت ارسال  مستندات  حداکثر 10 روز می باشد. بدیهی است بعداز مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد و شکایت مختومه می گردد.