اطلاعات دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش نمایش داده نمی شود ، علت چیست ؟

پس از ثبت دقیق اطلاعات دانش آموزان(هویت ، رشته ، مقطع ، پایه ، معلولیت و ...)  در سامانه سیدا این اطلاعات در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی قابل مشاهده می باشد .

 

چرا بسته انتخابی کتب درسی برخی از دانش آموزان به درستی نمایش داده نمی شود ؟

پس از ثبت دقیق رشته های تحصیلی دانش آموزان (عدم انتخاب برخی از رشته های منقضی شده ) بسته انتخابی متناسب این عزیزان جهت ثبت سفارش در دسترس قرار می گیرد .

 

چرا امکان صدور حواله منطقه به مدرسه و یا استان به منطقه وجود ندارد ؟

با مراجعه به کتب درسی اداره کل و پیگیری و تائید و دریافت کلیه کتب درسی از سازمان محترم پژوهش و برنامه ریزی آموزشی این فرایند امکانپذیر خواهد بود .