گزارش سفر و مصاحبه رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بخش خبری شبکه استانی بوشهر

معاون وزیر و  رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مصاحبه با بخش خبری شبکه تلویزیونی بوشهر به تشریح برنامه های سفر به استان بوشهر پرداخت.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید