لیست اخبار صفحه :1
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان از مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی شهر گرگان؛

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان از مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی شهر گرگان؛

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان، محمد قاسم پور؛ رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان به همراه هیئت همراه از مراکز جامع سنجش شهر گرگان به منظور بررسی روند اجرایی برنامه ملی غربالگری بازدید کردند.

بهره مندی 123 دانش آموز اتیسم از خدمات آموزش وپرورش استثنایی کردستان
رییس آموزش وپرورش استثنایی کردستان خبر داد:

بهره مندی 123 دانش آموز اتیسم از خدمات آموزش وپرورش استثنایی کردستان

رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: 123 دانش آموز دارای اختلال اتیسم در دوره های مختلف تحصیلی از آموزش وپرورش استثنایی استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی وتوانبخشی دریافت می کنند.