قدرت حل مسأله و  قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های راهبران آموزشی
دکتر حسینی تاکید کرد؛

قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های راهبران آموزشی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اولین میز گفتگوی تخصصی در سال ۱۴۰۰ که با حضور دکتر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های مدیرانی است که به راهبران آموزشی ارتقا یافته اند.

تدوین ۴ بسته تحولی جدید در سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی برای سال ۱۴۰۰
دکتر حسینی در سومین نشست کمیته برنامه‌ریزی سازمان خبر داد؛

تدوین ۴ بسته تحولی جدید در سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی برای سال ۱۴۰۰

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در سومین نشست کمیته برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تدوین ۴ بسته تحولی جدید سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

اهداء 90 هزار تبلت توسط انجمن اولیاء و مربیان در قالب پویش "اولیای خردمند، فرزندان هوشمند"
دکتر حسینی در نشست شورای راهبری طرح هدایت خبر داد؛

اهداء 90 هزار تبلت توسط انجمن اولیاء و مربیان در قالب پویش "اولیای خردمند، فرزندان هوشمند"

معاون و جانشین وزیر در طرح هدایت در اولین نشست شورای راهبری طرح هدایت در سال 1400 از تهیه و اهدای 90 هزار تبلت و وسایل هوشمند ارتباطی به دانش‌آموزان محروم با استفاده از ظرفیت بیش از 100 هزار انجمن اولیاومربیان مدارس در قالب پویش "اولیای خردمند، فرزندان هوشمند" خبر داد.

اولویت‌های اعلامی وزیر آموزش‌وپرورش مبنای برنامه‌ریزی سال 1400 آموزش‌وپرورش استثنایی
دکتر حسینی در نشست شورای برنامه‌ریزی سازمان تأکید کرد؛

اولویت‌های اعلامی وزیر آموزش‌وپرورش مبنای برنامه‌ریزی سال 1400 آموزش‌وپرورش استثنایی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در دومین نشست شورای معاونین سازمان در سال 1400 گفت: شش اولویت اعلامی وزیر آموزش‌وپرورش، مبنای برنامه‌ریزی سال 1400 آموزش‌وپرورش استثنایی خواهد بود.

تحصیل ۱۱ هزار دانش آموز استثنایی ساکن در مناطق روستایی و عشایری گامی در جهت عدالت آموزشی است
دکتر حسینی در دیدار با رئیس فراکسیون مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مجلس تاکید کرد؛؛

تحصیل ۱۱ هزار دانش آموز استثنایی ساکن در مناطق روستایی و عشایری گامی در جهت عدالت آموزشی است

معاون وزیر و جانشین وزیر آموزش‌وپرورش در طرح هدایت در دیدار با موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اظهار کرد: تحصیل ۱۱ هزار دانش آموز استثنایی ساکن در مناطق روستایی و عشایری گامی در جهت عدالت آموزشی است

ارائه آموزش‌های حوزه تلفیقی فراگیر به تمام دانشجو معلمان
دکتر حسینی در دیدار با رئیس دانشگاه فرهنگیان خواستار شد؛

ارائه آموزش‌های حوزه تلفیقی فراگیر به تمام دانشجو معلمان

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در دیدار با دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان خواستار ارائه آموزش‌های حوزه تلفیقی فراگیر به تمام دانشجو معلمان شد.

عملکرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1399 بر اساس سند تحول بنیادین
از سوی دکتر حسینی تشریح شد؛

عملکرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1399 بر اساس سند تحول بنیادین

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اولین جلسه شورای برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1400 به تشریح عملکرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1399 بر اساس سند تحول بنیادین پرداخت.

 تحقق 85 درصدی شاخص های بسته های تحولی مدرسه انطباقی و مداخلات بهنگام طلایی
دکترحسینی خبرداد؛

تحقق 85 درصدی شاخص های بسته های تحولی مدرسه انطباقی و مداخلات بهنگام طلایی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی  از تحقق 85 درصدی شاخص های بسته های تحولی مدرسه انطباقی و مداخلات بهنگام طلایی خبر داد.

اهدای بیش از ۲۵ هزار تبلت به دانش آموزان کم برخوردار حوزه استثنایی
معاون وزیر خبر داد؛

اهدای بیش از ۲۵ هزار تبلت به دانش آموزان کم برخوردار حوزه استثنایی

معاون وزیر و جانشین وزیر در طرح هدایت در نشست  هماهنگی طرح هدایت که با حضور اعضای دبیرخانه این طرح برگزار شد از اهدای ۲۵ هزار و  ۱۲۸ تبلت به دانش آموزان نیازمند حوزه  استثنایی با مشارکت خیرین، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ادارات کل استان ها و مرکز امور بین الملل خبر داد.