پرداخت 663 میلیون تومان جهت هزینه های درمانی دانش آموزان استثنایی استان اصفهان

پرداخت 663 میلیون تومان جهت هزینه های درمانی دانش آموزان استثنایی استان اصفهان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان از پرداخت 663 میلیون تومان جهت پرداخت کمک هزینه های درمانی مربوط به هزار و ۱۴۷ پرونده حمایتی دانش آموزان استثنایی استان اصفهان با کمک سازمان آموزش ورورش استثنایی کشور در سال 1399 خبر داد.

میز گفت‌وگوی تخصصی با موضوع رهبری آموزشی
با حضور دکتر فانی  وزیر اسبق آموزش و پرورش  برگزار شد؛

میز گفت‌وگوی تخصصی با موضوع رهبری آموزشی

با حضور دکتر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس میز گفت و گوی تخصصی با موضوع رهبری آموزشی در سالن کنفرانس سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

قدرت حل مسأله و  قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های راهبران آموزشی
دکتر حسینی تاکید کرد؛

قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های راهبران آموزشی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اولین میز گفتگوی تخصصی در سال ۱۴۰۰ که با حضور دکتر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های مدیرانی است که به راهبران آموزشی ارتقا یافته اند.

تدوین ۴ بسته تحولی جدید در سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی برای سال ۱۴۰۰
دکتر حسینی در سومین نشست کمیته برنامه‌ریزی سازمان خبر داد؛

تدوین ۴ بسته تحولی جدید در سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی برای سال ۱۴۰۰

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در سومین نشست کمیته برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تدوین ۴ بسته تحولی جدید سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

اهداء 90 هزار تبلت توسط انجمن اولیاء و مربیان در قالب پویش "اولیای خردمند، فرزندان هوشمند"
دکتر حسینی در نشست شورای راهبری طرح هدایت خبر داد؛

اهداء 90 هزار تبلت توسط انجمن اولیاء و مربیان در قالب پویش "اولیای خردمند، فرزندان هوشمند"

معاون و جانشین وزیر در طرح هدایت در اولین نشست شورای راهبری طرح هدایت در سال 1400 از تهیه و اهدای 90 هزار تبلت و وسایل هوشمند ارتباطی به دانش‌آموزان محروم با استفاده از ظرفیت بیش از 100 هزار انجمن اولیاومربیان مدارس در قالب پویش "اولیای خردمند، فرزندان هوشمند" خبر داد.

اولویت‌های اعلامی وزیر آموزش‌وپرورش مبنای برنامه‌ریزی سال 1400 آموزش‌وپرورش استثنایی
دکتر حسینی در نشست شورای برنامه‌ریزی سازمان تأکید کرد؛

اولویت‌های اعلامی وزیر آموزش‌وپرورش مبنای برنامه‌ریزی سال 1400 آموزش‌وپرورش استثنایی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در دومین نشست شورای معاونین سازمان در سال 1400 گفت: شش اولویت اعلامی وزیر آموزش‌وپرورش، مبنای برنامه‌ریزی سال 1400 آموزش‌وپرورش استثنایی خواهد بود.