لیست اخبار صفحه :1
لزوم توجه نظام آموزشی به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی
دکتر طریفی حسینی تاکید کرد؛

لزوم توجه نظام آموزشی به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست با کارشناس مسئولان  و کارشناسان برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی استان‌ها، گفت: با توجه به این یکی از اهداف تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی این است که دانش‌آموزان استثنایی پس از تحصیل به خودکفایی فردی، اجتماعی  و اقتصادی در جامعه برسند، بر همین اساس مهارت‌آموزی این دانش‌آموزان اهمیت بسیاری دارد.

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال۱۴۰1
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل خبر داد؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال۱۴۰1

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل از برگزاری کارگاه‌های آموزشی طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال۱۴۰1 در این استان خبر داد.