لیست اخبار صفحه :1
افتتاح پیش دبستانی و دبستان علامه حکیمی خراسانی شهرستان گلبهار
باحضور حجت اله الماسی معاون وزیر و سرپرست سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد؛

افتتاح پیش دبستانی و دبستان علامه حکیمی خراسانی شهرستان گلبهار

با حضور حجت اله الماسی معاون وزیر و سرپرست سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ، مصطفوی معاون تشخیص و توان بخشی سازمان، کشتی دار معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، روحانی رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، رضوانی کیا مدیر آموزش و پرورش گلبهار و جمعی دیگر از مسئولین استانی و ستادی پیش دبستانی و دبستان علامه حکیمی خراسانی شهرستان گلبهار افتتاح شد