گزارش تصویری | به مناسبت شهادت رئیس جمهور محبوب حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراه ایشان مراسم گرامیداشتی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

8824.mp3 گزارش تصویری | به مناسبت شهادت رئیس جمهور محبوب حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراه ایشان مراسم گرامیداشتی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

 به مناسبت شهادت رئیس جمهور محبوب حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراه ایشان مراسم گرامیداشتی با حضور دکتر الماسی سرپرست سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد. 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

حسین محمدی

حسین محمدی