عناوین دوره های ضمن خدمت اختصاصی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور سال 1399 (کلیک کنید)

 

دوره های ضمن خدمت کشوری برگزار شده در آموزش و پرورش استثنایی کشور سال 1400 :   

     ارتباطات و روابط انسانی19 تا 24 تیر 1400

     ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیکی25 آبان تا 8 آذر 1400

     ارزشیابی عوامل موثر در اجرای فعالیت های آموزشی 18 تا 23 بهمن 1400

     آزمون های روان شناختی 20 تا 24 آذر 1400

     آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری12 مرداد 1400

     آموزش پروتکل خواندن و املا 9 تا 22 آذر 1400

     آموزش جهت یابی و حرکت دانش آموزان آسیب دیده بینایی6 تا 10 آذر 1400

     آموزش زبان اشاره تکمیلی 20 آذر تا 1 دی 1400

     آیین نامه اجرایی مدارس ویرایش 1400 20 بهمن 1400

     بازی های پیش دبستانی و دبستانی 9 تا 18 مرداد 1400

     بررسی تحلیل و روش تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم پیش حرفه ای31 شهریور تا 12 مهر 1400

     برنامه ریزی توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر24 مرداد تا 3 شهریور 1400

     برنامه ریزی خدمات توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 13 دی تا 12 بهمن1400

     پرسش ها و پاسخ های اعتقادی 2 تا 10 بهمن 1400

     پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی 12 تا 15 دی 1400

     تولید و کاربرد ابزارهای30 آبان تا 14 آذر 1400

     جایگزینی دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی  سری دوم 9 تا 18 مرداد 1400

     جایگزینی دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی  سری سوم 27 شهریور تا 7 مهر 1400

     جایگزینی دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی سری اول 19 تا 28 تیر 1400

     جایگزینی دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی سری چهارم 22 آذر تا 8 دی 1400

     راهبری هوشمند سازی مدارس دوره مقدماتی25 شهریور تا 17 مهر1400

     راهبری هوشمند سازی مدارس دوره مقدماتی26 تیر تا 10 مرداد 1400

     رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 30 آذر 1400

     رفتارهای پرخطر و راهکاره و شیوه های عملی پیشگیری از آن در بین دانش آموزان 1 تا 14 آذر 1400

     روان شناسی تفاوت های فردی 16 تا 20 بهمن 1400

     روش ها و راهبردهای تدریس  دانش آموزان جسمی حرکتی 20 آذر تا 1 دی 1400

     روش ها و راهبردهای تدریس دانش آموزان با آسیب بینایی از تاریخ 4 دی تا 15 دی 1400

     روش های ضد عفونی در مدارس23 تا 26 آبان 1400

     رویکردهای نوین آموزش و پرورش کودکان دارای اختلال طیف اتیسم19 تا 26 تیر1400

     مبانی برنامه درسی11 تا 18 مرداد 1400

     مصاحبه و تکنیک های آن مهر  1400

     نقش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در توسعه 23 تا 27 آبان 1400

 

گزارش تصویری دوره های برگزارشده ضمن خدمت سال ۱۴۰۰ سازمان