سامانه جمع آوری ایده های مطلوب "جام" در آموزش‌وپرورش استثنایی

 به سامانه جمع‌آوری ایده‌های مطلوب در آموزش‌وپرورش استثنایی خوش‌آمدید.

یکی از برنامه‌های تحولی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، توسعه مشارکت‌ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن سازمان آموزش‌وپرورش است. در این راستا معلمان، دانش آموزان و والدین به‌عنوان ارکان و پیش‌قراولان نوآوری و ابتکار در این حوزه، ایده‌های تأثیرگذاری دارند که بی‌تردید می‌تواند بستر تحول و توسعه را در فضایی کارکردی عملیاتی سازد. بر این اساس از شما دعوت می‌شود ایده‌های خود در حوزه‌های گوناگون آموزش‌وپرورش استثنایی را در این سامانه بارگذاری نمایید تا پس از بررسی و ارزیابی زمینه اجرایی شدن آن فراهم آید.

منظور ما از ایده چیست؟

منظور ما در این سامانه از ایده، فکر یا دیدگاهی است که دارای ویژگی‌های زیر است:

          * نوآورانه و ابتکاری است. به‌عبارت‌دیگر ایده باید فراتر از طرح‌های موجود راهبردی خلاقانه را موردتوجه قرار دهد.

          * کارکردی است. ایده‌ها درنهایت باید به راهبردهای عملیاتی منجر شوند.

          * مبتنی بر چالش‌ها و نیازهای پیش رو است. ایده‌ها باید چالش‌ها و نیازهای آموزش‌وپرورش استثنایی را در سطوح مختلف هدف‌گذاری نمایند.

 برای ادامه کار کلیک کنید