• انتشار: 1403/03/20 - 06:08
  • تعداد بازدید: 92
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
در راستای ارتقای توانمندی وبه روزآوری دانش معلمان؛

اولین همایش آموزشی-انگیزشی آموزش وپرورش استثنایی کردستان برگزار می شود

در راستای ارتقای توانمندی، به روزآوری دانش معلمان و فراهم ساختن محیطی برای انتشار دستاوردهای نو، اولین همایش آموزشی-انگیزشی آموزش وپرورش استثنایی کردستان برگزار می شود.

8893.mp3 اولین همایش آموزشی-انگیزشی آموزش وپرورش استثنایی کردستان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استثنایی کردستان، اولین همایش آموزشی-انگیزشی آموزش وپرورش استثنایی کردستان با حضور کلیه نیروهای آموزشی، پرورشی، توانبخشی واداری در قالب کارگاههای تخصصی ودانش افزایی در تاریخ 22 خرداد ماه جاری در محل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج برگزار می شود.

طالب محمدی؛ رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه این همایش آموزشی - انگیزشی در راستای بهبود کیفیت فرآیند آموزشی و توانبخشی به منظور ارتقای سطح عملکرد مدیران مدارس ومراکز جامع سنجش، آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مشاوران ونیروهای کاردرمان، گفتاردرمانگر ومربیان مراکز برگزار می شود، اظهار داشت: آموزش وبهسازی نیروی انسانی به ویژه معلمان ومربیان حلقه اصلی مفقوده مغفوله نظام کنونی آموزش وپرورش کشور می باشد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان ارتقای مهارت تخصصی، کیفی سازی آموزش، باز آموزی ورشد حرفه ای مدیران ومعلمان، کیفیت بخشی به امر آموزش، بسط عدالت آموزشی، توسعه فرصت های برابر وافزایش مهارت های تخصصی معلمان در جهت ارتقای سطح کیفیت آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

محمدی افزود: معلمان درمقاطع وشرایطی خاص از فعالیت کاری خود به کمک مستقیم راهنمای آموزشی نیاز دارند که این کمک برای اصلاح فرآیند آموزش در قالب برگزاری کارگاه های تخصصی- آموزشی و درچارچوب نیازها طراحی ودر اختیار آنان قرار می گیرد.

وی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیقی که در مسائل آموزشی وتربیتی به همراه دارد، گفت: اتخاذ روشهایی که هماهنگ کننده برنامه های آموزشی با توسعه تکنولوژی وتأمین نیروی انسانی ماهر ومتخصص باشد ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات ونوآوری است.

محمدی ادامه داد: هراندازه معلمانی فعال و پویا تر داشته باشیم به همان اندازه دستیابی به اهداف عالی آموزشی راحت تر خواهد بود، چراکه توسعه در جوامع مختلف به واسطه ی آموزش وپرورش وتربیت نیروی انسانی ماهر در آن جامعه شکل می گیرد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به اینکه معلمی دارای عملکرد بهتر وتدریس کا رآمدتری است که دارای دانشی بیشتر، روش های تدریس خلاقانه تر، مهارت بکارگیری روش های جدید وفعال تدریس وارزیابی باشد واز روش های مختلف ارزشیابی استفاده کند؛ تصریح کرد: افزایش توانمندی معلمان موجب رشد دانش آموزان شده وسطح یادگیری ومهارت را در آنان ارتقا می بخشد.

وی در پایان گفت: بهسازی وتوانمندسازی معلم را می توان از جمله حساسترین و مهم ترین مؤلفه های نظام های تعلیم و تربیت دانست؛ چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام های آموزشی، منوط به توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای معلمان است که مجریان اصلی برنامه هادر محیط واقعی وکار گزاران حقیقی آموزش وپروش هستند.

  • گروه خبری : اخبار ,اخبار استان ها,کردستان
  • کد خبر : 8893
کلمات کلیدی
روابط عمومی  کردستان

روابط عمومی کردستان

تصاویر