چکيده‌ سوابق‌آموزشي،‌ پژوهشي‌ و ‌اجرايي‌ دکتر ‌سيد‌جواد‌ حسيني معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 

1- مشخصات ‌فردی‌ :

نام‌‌:سيد‌جواد                         ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام‌خانوادگي‌:‌حسيني                           ‌‌‌‌‌‌‌تاريخ‌تولد‌:1346                  ايثارگر‌و‌جانباز‌دفاع‌مقدس

2- مشخصات ‌تحصيلي :

سوابق تحصيلي

رديف

عنوان رشته تحصيلي

نام دانشگاه

زمان

1

دکتری ( تخصصي )

رشته جامعه شناسي (علوم سياسي)

دانشگاه ملي – دو.لتي تاجيكستان وابسته به وزارت روسيه 

1389

2

فوق لیسانس علوم اجتماعي (جامعه شناسي)

آزاد اسلامي (اصفهان – دهاقان)

1376

3

لیسانس پژوهشگری اجتماعي

دولتي (دانشگاه فردوسي مشهد)

1370

4

فوق ديپلم (علوم تربيتي و پرورشي)

دانشگاه شهيد بهشتي مشهد

1365

5

ديپلم ادبيات و علوم انساني

دبيرستان فقيه سبزواري

1363

 

3- مهمترين ‌فعاليت‌های‌ مديريتي‌ و ‌اجرايي :

 1. سرپرست وزارت آموزش و پرورش    19 خرداد  الي 12 شهريور 1398
 2. معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور  (1398 ادامه دارد)
 3. نايب رييس هيات امناي دانشگاه فرهنگيان كشور 1398
 4. عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي   1398           
 5. نايب رييس شوراي عالي آموزش و  پرورش كشور    1398
 6. رئيس شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي مدارس و مراكز غيردولتي كشور   1398
 7. عضو شوراي عالي نقشه جامع كشور    1398
 8.  مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی     1392الي1395 
 9. مدیر کل امور اجتماعي و انتخابات استانداری خراسان  1380 الي1382
 10. ریاست 10دبیرخانه کشوری در حوزه آموزش و پرورش    1395-1393

ـ دبیرخانه کشوری کیفیت بخشي به کلاسهای چند پایه
ـ دبیرخانه کشوری کیفیت بخشي به مراکز اختلالات یادگیری
ـ دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان خوارزمي
ـ دبیرخانه کشوری علوم و کامپیوتر
ـ دبیرخانه کشوری علوم و صنایع غذایي
ـ دبیرخانه کشوری دین و زندگي
ـ دبیرخانه کشوری برون سپاری
ـ دبیرخانه کشوری درس تربیت بدني
ـ دبیرخانه کشوری جشن ستارگان
ـ دبیرخانه کشوری کیفیت بخشي و درس پژوهي

 1. فرماندار مشهد مقدس  1382 الي 1384
 2. معاونت گردشگری و زیارت استانداری خراسان رضوی    1398 
 3. معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي و قائم مقام استاندار خراسان رضوی   1395 الي 1397
 4. مشاور عالي استاندار خراسان رضوی 1398
 5. معاون فرماندار مشهد و سبزوار       1382 الي 1384
 6. نماینده مردم در شورای اسلامي شهر (سبزوار ـ دوره اول شوراها)  1377 الي 1381
 7. رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومي استان خراسان رضوی  1395 الي 1397
 8. رئیس استاني هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان   1392الي1395
 9. عضو هیأت علمي دانشگاه فرهنگیان       1390 به بعد
 10. عضو انجمن جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعي ایران 1390 به بعد
 11. رئیس همایش بین‌المللي فراورده‌های حلال     1397               
 12. قائم مقام نهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس    1380
 13. رئیس ستاد جشنواره فرهنگي ورزشي کشتي پهلواني و ورزش زورخانه‌ای سراسر کشور    1392
 14. رئیس نوزدهمین و بیستمین نمایشگاه بین‌المللي کتاب مشهد      1395الي1396
 15. رئیس ستاد اجرایي سي و دومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور  1392
 16. سرپرست کل مسابقات و اردوی کشور مسابقات فرهنگي و هنری دانش آموزان استثنایي    1393
 17. رئیس ستاد اجرایي مشاوران مدارس شرق کشور          1395
 18. رئیس ستاد اجرایي سي و چهارمین مسابقات فرهنگي و هنری کشور    1395
 19. رئیس کنفرانس علمي فیزیک ایران         1393
 20. رئیس سمینار ملي بهره­وری و اقتصاد آموزش و پرورش     1394
 21. قائم مقام شورای برنامه ریزی مشهد پایتخت فرهنگي جها ن اسلام         1396
 22. نايب رئیس شورای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی       1395الي1397
 23. دبیر شورای آموزش و پرورش استان، از طرف وزیر آموزش و پرورش 1393
 24. عضو ستاد تدوین برنامه ششم توسعه استان خراسان رضوی ( از طرف استاندار)     1393
 25. دبير شوراي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور   1398 ادامه دارد  
 26. عضو شوراي راهبري شبكه شاد كشور   1399 ادامه دارد

4- فعاليت‌های‌ علمي ‌و ‌پژوهشي :

 1. عضو هیات علمي دانشگاه فرهنگیان مشهد     1390 ادامه دارد تا 98
 2. عضو هیأت علمي نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي گروه علوم تربیتي        1371 الي 1394
 3. عضو هیأت علمي دانشگاه فرهنگيان تهران (پرديس نسيبه)     1399  ادامه دارد
 4. رئیس هیأت امنای استاني دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی           1392 الي 1394
 5. عضو هیأت امنای استاني  سه دانشگاه علوم قرآني، آزاد اسلامي، خیام و سجاد، آرمان رضوی، وارستگان
 6. انتخاب به عنوان استاد نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان     1390 و 1391
 7. تألیف 14عنوان کتاب در حوزه‌های اجتماعي، آسیب‌ها و مسائل فرهنگي آموزش و پرورش
 8. انتخاب کتاب « مباني جامعه شناسي با تأکید بر جامعه ایران» به عنوان کتاب سال علوم اجتماعي   استان خراسان رضوی    1390                                   
 9. تألیف 36 مقاله در مجلات علمي داخلي و 11مقاله در مجلات بین‌المللي
 10. انتخاب 3سال متوالي در سال های 1390 ،1391 ،1392به عنوان پژوهشگر برتر کشور در دانشگاه فرهنگیان
 11. ارائه 120 سخنراني در همایشها و مجامع علمي داخلي و 4سخنراني در مجامع بین‌المللي
 12. انجام 36پژوهش علمي در سطح ملي و استاني
 13. رئیس 7 همایش علمي و ملي و نیز عضویت در 12کمیته علمي همایش کشوری
 14. عضو کمیته پژوهشي دانشگاه ثامن‌الحجج و اسرار
 15. رئیس کنفرانس بین المللي فرآورده‌های حلال، دانشگاه علوم پژشکي مشهد با مشارکت آیسسکو در سال 1396
 16. شرکت در کنگره بین‌المللي « آموزش و برای همه» سال 2015 به عنوان نماینده مدیران کل آموزش و پرورشاستان در کره جنوبي
 17. سرپرست تیم اعزامي به آیسسکو در سال 1396 به مراکش جهت گفتگوهای آموزشي، علمي و فرهنگي با دبیرکل آیسسکو و سایر مدیران آن سازمان
 18. سردبیر نشریه خراسان شورا
 19. مدير مسئول مجله علمي ترويجي استثنايي كشور 1398 (ادامه دارد )
 20. رئيس كميته پژوهش و رصد كاربست مطالعات ملي و بين المللي استثنايي كشور
 21. رئيس شوراي راهبردي طرح سنجش و سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي    1399 ادامه دارد

5- کتب ‌تأليفي:

 1. جامعه شناسي وفاق اجتماعي و اقلیت‌هـای قـومي  در ایـران و جهـان، انتشـارات سـخن گسـتر مشـهد چـاپ اول،1385
 2. طراحي و برنامه‌ریزی پژوهشي علمي؛ از آغاز تا انجام، چاپ سوم، انتشارات سخن گستر مشهد، 1386
 3. مشارکت پایدار مردمي در بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، انتشارات سخن گستر مشهد چـاپ اول،1387
 4. مباني جامعه‌شناسي با تأکید بر جامعه ایران ( کتاب  برگزيده سال 1390) ، انتشارات فرا انگیزش مشهد، چاپ دوم، 1389
 5. شیوه‌های پژوهش و آمار با تأکید بر علوم تربیتي و اجتماعي بـه همـراه دسـتورات برنامـه spssا ، نتشـارات بیهـق،
  1390
 6. جامعه شناسي توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر در جامعه ایران، انتشارات وارستگان مشهد، 1393
 7. ارمغان تدبیر (کارنامه آموزش و پرورش در سالهای 1394ـ 1393، انتشارات ضریح آفتاب مشهد، )1395
 8. سروش خرد (جلد اول ) انتشارات ضریح آفتاب مشهد، 1395
 9. سروش خرد (جلد دوم ) انتشارات ضریح آفتاب مشهد، 1395
 10. کیفیت و عدالت در آموزش و پرورش، انتشارت ضریح آفتاب، 1395
 11. موج امید، انتشارات ضریح افتاب مشهد ، 1395
 12. جامعه شناسي مسائل اجتماعي ایران (آماده برای چاپ)
 13. نظریات و مکاتب جامعه شناسي (آماده برای چاپ)

الف: جلد اول پیشگامان جامعه‌شناسي

ب: جلد دوم مکاتب جامعه‌شناسي

 

6- مقالات‌ داخلي‌ و ‌بين‌المللي:

الف) برخي‌مقالات‌داخلي:

 1. سلامت اجتماعي، مجموعه مقالات همایش ملي ارتقاء سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1381
 2. نقش نشاط در بهبود کیفیت کـار، ارائـه بـه شـکل سـخنراني در همـایش علمـي مـدیریت جـامع کیفیـت در بهداشت و درمان، سال 1383 ، برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکي مشهد.
 3. بررسي مشکلات اجتماعي افزایش جمعیت جامعه ایران، فصلنامه انسـان و اندیشـه، دانشـگاه آزاد اسـلامي سبزوار.
 4. چگونگي استفاده از اینترنت و آسیب‌های اجتمـاعي ناشـي از آن در دانشـجو معلمـان دانشـگاه فرهنگیـان مشهد، مجله پردیس شهید بهشتي مشهد، 1392
 5. سنجش کیفیت زندگي و رابطه آن با سلامت اجتمـاعي در دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد سـبزوار، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1392
 6. جامعه‌شناسي نوجوانان و جوانان ایران واقعیت‌ها، نیازها، ارائه به همایش علمي مسائل نوجوانان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشمر
 7. وفاق اجتماعي و اقلیت‌های قومي در ایران با تأکیـد بـر ابعـاد سیاسـي، فصـلنامه علمـي - پژوهشـي مطالعـات سیاسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر، 1392
 8. بررسي علل و شیوع ناهنجاری‌های صـدا در معلمـین یـزد، مجلـه علمـي - پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـکي سبزوار 1391
 9. سنجش تسلط مغزی در دانشجو معلمان دانشـگاه فرهنگیـان و عوامـل فـردی اجتمـاعي موثر در آن. مجلـه
  پردیس شهید بهشتي مشهد 1391
 10. مباني وفاق اجتماعي در قـانون اساسـي و میـزان انطبـاق آن بـا آمـوزه‌هـای قـرآن کـریم، مجلـه علمـي ,91
  پژوهشي علم و دین، دانشگاه بین‌المللي امام خمیني قزوین، 1393
 11. اینترنت و آسیب‌های رواني - اجتماعي ناشي از آن در دانش آمـوزان مشـهد ( 1393) همـایش ملـي، نقـش نهادهای تربیتي در پیشگیری از آسیب‌های رواني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر
 12. سرمایه اجتماعي، کلید مشارکت شهروندان در توسعه و نوسـازی شـهری (1393)، سـومین کنفـرانس ملـي مددکاری اجتماعي ایران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد
 13. تاثیر برنامه آموزش سالمندی بر کاهش پیری ستیزی: فرآیندی بین نسلي ( 1392) مجله علمي - پژوهشي
  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

ب)مقالات‌خارجي:

 1. Hoseini, Seyed Javad; Tayarani, Maryam sadat; Saleh, Saeid; Sheykhani, Mohammad
  Esmaeil. Sociology of Social Consensus Ethnic Minorities in Iran; Academic Journal of
  Interdisciplinary Studies2013, Vol 3 No 115.
 2. Hoseini, Seyed Javad, Khosravany Fard, Ali: Khosravany Fard, Hamed, Saleh.Saeid.
  Politeness strategies in business letters of Iranian managers; 2014. Vol 5, No 3
 3. Hoseini, Seyed Javad; Farahbakhsh, Mohammad Javad. The role of Islamic Culture in
  the city market; Emergencias journal;2015 Vol 3 No 3170.
 4. Ethnic policiessocial consensus, Academic research Journal, Tajikistan, 2007
 5. Participation of minor capital in central texture of cities, Lecture Publication in
  international congress of Bran field, Portugal, 2011
 6. Ethnic policies local priorities in Iran, Research Journal of Salu.m, Tajikistan, 2007
 7. Natural disastersreconstruction of urban exhausted texture, Lecture on International
  congress of the world's megalopolises, 2010
 8. The basics of social consensus in Iran society, 2008. The research Journal of
  Science of Tajikistan
 9. Inter-ethnic cooperation disagreements social consensus in Iran Society, Journal of
  science, Tajikistan, 2007
 10. Hosseeini, Seyed Javad; Farahbakhsh, Mohammad Javad. Symbol of Khorasan Razavi
  education office management in the learningteaching: World of Sciences Journal:
  2015 Vol4
 11. Hoseini, Seyed Javad. Investigation on the Education system using the Razavi
  Teachings: Management Administrative Sciences Review: 2015 Vol4, Issue 3

 

7- پژوهش ها:

 1. وفاق اجتماعي و مسائل مربوط به آن، پایان نامه دوره دکتری، 1389
 2. بررسي ساختار قشربندی دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار و تأثیر آن بر وضعیت تحصیلي ایشان، پایـان‌نامـه دوره
  کارشناسي ارشد 1370
 3. طلاق، آسیب‌پذیری زنان مطلقه و ارائه یک راه حل، به شکل طرح پژوهشي به سفارش اسـتانداری خراسـان 1382
  و ارائه به شکل سخنراني در همایش علمي آسیب شناسان سازمان بهزیستي کشور.
 4. روند رشد آسیب‌های اجتماعي استان خراسان به تفکیک شهرستان براساس موقعیـت جغرافیـایي طـي سـالهـای
  1381 -1375 به سفارش حوزه اجتماعي وزارت کشور.
 5. آمارنامه‌های آسیب اجتماعي، به سفارش استانداری خراسان 1384
 6. بررسي شیوه‌های اجرایي توانمندسازی زنان به‌ویژه در سطح استان خراسان به‌منظـور طـرح شـیوه‌هـای نـوین، بـه
  سفارش سازمان بهزیستي استان خراسان، 1386
 7. پیامدهای فرهنگي حاشیه‌نشیني در مشهد، به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوی، 1385
 8. طرح توجیهي ایجاد شهرک صنعتي بانوان در مشهد به سفارش اداره کل صنایع و معادن و مدیرکل زنان و خانواده
  استانداری خراسان، 1386
 9. طرح ساماندهي اسکان غیررسمي مشهد با تأکید بر اجتماع‌محوری به سفارش سـازمان عمـران و بهسـازی شـهری
  ایران. 1385
 10. طرح «مشارکت محله» بهعنوان شیوه های نو در مداخلات اجتمـاع‌محـور در نوسـازی شـهری بـه سـفارش سـازمان عمران و نوسازی شهری ایران، 1389
 11. تحلیل محتوای دستنوشته‌های دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار، 1384
 12. طرح شیوه‌های توانمندسازی اقشار تحت پوشش سازمانهای حمایتي و غیردولتـي در شـهر مشـهد، بـه سـفارش سازمان بهزیستي خراسان رضوی 1386
 13. سنجش کیفیت زندگي و رابطه آن با سلامت اجتماعي در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، 1392
 14. سنجش تسلط مغزی در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و عوامل فردی اجتماعي مؤثر در آن پردیس شـهید بهشتي مشهد 1391
 15. سهامدار پروژه شیوه های در نوسازی بافت های فرسوده شهری، سازمان عمران و نوسازی شهری ایران، 1387
 16. ساماندهي مشارکت اجتماعي و تقاضامحور در نوسازی شهری (بافت های فرسوده).
 17. شیوه های جلب مشارکت مردمي در نوسازی بافت فرسوده، شهرداری رفسنجان. 1390
 18. سنجش سرمایه اجتماعي و زمینه‌های موثر در آن در دانشجویان دانشگاهها، دانشگاه فرهنگیان 1387
 19. سنجش سلامت اجتماعي و مؤلفه‌هاي مؤثر در آن، دانشگاه آزاد اسلامي، 1391

 

8 - برگزيده‌ها :

 1. فرماندار نمونه کشوری در سمت فرماندار مشهد
 2. مدیر نمونه کشوری به عنوان مدیرکل اجتماعي نمونه کشوری در سمت مدیرکل امور اجتماعي استانداری خراسان
 3. نماینده نمونه مردم در شوراهای اسلامي شهری در سطح استان خراسان
 4. مدیر نمونه در سطح استان خراسان در سمت معاونت فرمانداری سبزوار
 5. پژوهشگر نمونه در سطح کشور در دانشگاه فرهنگیان سالهای 90،91و 92
 6. نویسنده نمونه استان خراسان رضوی در حوزه علوم اجتماعي با چاپ و انتشار کتاب «مباني جامعه‌شناسي بـا تأکیـد
  بر جامعه ایران»
 7. مدرس و استاد نمونه دانشگاه فرهنگیان کشور
 8. کسب رئیس شورای نمونه به عنوان رئیس شورای آموزش وپرورش مشهد
 9. کسب رئیس شورای نمونه به عنوان رئیس شورای اوقات فراغت مشهد
 10. کسب نمونه کشوری و ملي در 105 طرح در سمت مدیرکل آموزش وپرورش خراسان 1395-1392
 11. 300 مورد تشویق از سوی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مدیران کشوری و استاندار در قلمروهـای
  مختلف مدیریتي به ویژه حوزه تعلیم و تربیت

 

9-‌ كسب‌1۰5رتبه‌اول‌کشوری‌و‌نيز‌اجرای‌115طرح‌ابتکاری‌و‌نوآورانه‌ (در‌دوره‌ مديرکل ‌آموزش‌و‌پرورش‌ خراسان‌‌رضوی)

الف‌)برخي‌رتبه‌های‌برتر‌کشوری‌

 1. کسب رتبه اول کشوری در اولین مرحله المپیاد علمي دانش آموزان شاهد و ایثارگران
 2. کسب مقام اول کشوری تشکیل کلاس های آموزش خانواده
 3. کسب رتبه برتر کشور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 4. کسب رتبه اول کشور در خصوص صیانت از حقوق شهروندی
 5. کسب رتبه برتر کشور در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
 6. کسب رتبه اول استاني در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 7. كسب رتبه اول کشور در حوزه فعالیتهای نهضت سوادآموزی
 8. کسب رتبه اول کشوری معاونت پرورشي و فرهنگي استان در تمامي شاخص های عمومي و اختصاصي
 9. کسب رتبه برتر کشوری در فعالیت های بهداشت و روان
 10. كسب رتبه اول کشوری در مسابقات فرهنگي هنری در بخش دختران
 11. کسب رتبه اول کشوری در مسابقات فرهنگي هنری در بخش پسران
 12. کسب رتبه اول کشوری در مسابقات قرآن و عترت و نماز- پسران
 13. کسب رتبه اول کشوری جشنواره سرود محلي  سنتي
 14. کسب رتبه اول کشوری در حوزه راهیان نور
 15. کسب رتبه اول کشوری در حوزه همکاری های آموزش و پرورش - بسیج و سپاه پاسداران
 16. کسب رتبه اول کشور درطرح همیار مشاور
 17. کسب رتبه برتر کشوری در جشنواره تجارب برتر تربیتي
 18. کسب رتبه برتر کشوری مراکز مشاوره و خدمات روان شناختي سطح کشور
 19. کسب رتبه اول کشوری در توزیع و ساماندهي کتب درسي
 20. کسب رتبه اول کشوری در خدمات دهي به زائرین و ماندگاری زایرین فرهنگي
 21. کسب رتبه اول کشور در جذب اعتبارات عمراني و نوسازی مدارس
 22. کسب رتبه اول کشوری در توزیع شیر مدارس
 23. کسب رتبه برتر استان در ساماندهي، حفظ و نگهداری اسناد ملي
 24. کسب رتبه برتر طرح های اقدام پژوهي در سطح کشور
 25. کسب رتبه برتر در انتشارات مدرسه در سطح کشور
 26. کسب رتبه اول چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد در بخش معلمان فیلمساز
 27. کسب رتبه برتر کشوری در هفدهمین دوره طرح «پنجاه هزار نمایشگاه در پنجاه هزار مدرسه
 28. کسب رتبه اول کشوری در مسابقات المپیاد فرش کشور
 29. کسب رتبه اول کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمي
 30. کسب رتبه اول کشوری در مسابقات علمي عملي هنرستان های کشور
 31. کسب رتبه اول کشوری از حیث میزان راه یافتگان به المپیادها
 32. کسب رتبه اول کشوری در طرح تعالي مدیریت
 33. کسب رتبه اول در برون سپاری فعالیت های دانش آموزان در عملکرد کاردانش و فني حرفه ای
 34. کسب رتبه اول کشور در جشنواره نانو تکنولوژی
 35. كسب جايزه ملي تعالي آموزش و پرورش
 36. کسب مقام اول کشـوری در سـیزدهمین دوره مسـابقات علمـي عملـي دانـش آمـوزان فنـي و حرفـه ای (1395)
 37. کسب رتبه اول ورزش کشتي پهلواني توسط دانش آموزان
 38. کسب مقام اول کشور در مسابقات شنا دوره ابتدایي
 39. کسب مقام اول اخلاقي و انضباطي کاروان ورزشي در جشنواره ها و مسابقات قهرمـاني دانـش آمـوزان سراسـرکشور
 40. کسب مقام اول کشوری در چهارمین دوره مسابقات طناب زني مدارس کشور
 41. کسب رتبه برتر کشوری در اجرای برنامه های ارتقاء سلامت نوجواني-بهداشت محیط
 42. کسب رتبه برتر کشوری نمایشگاه جشنواره بازی های دبستاني و بومي- محلي
 43. کسب رتبه اول کشوری آموزش و پرورش استثنائي استان در تمامي شاخص های عمومي و اختصاصي
 44. کسب رتبه اول کشوری در ایجاد مراکز اختلال یادگیری در سطح کشور ( 47 مرکز)
 45. کسب رتبه اول کشوری در اجرای طرح سنجش نوآموزان به شکل الکترونیکي
 46. کسب مقام اول کشوری در پذیرش نوآموزان بینایي،شنوایي، جسمي- حرکتي
 47. کسب مقام اول برگزاری مسابقات ورزشي در حوزه استثنایي کشور
 48. کسب مقام اول در مسابقات فرهنگي، ورزشي، قرآن و عترت دانش آموزان با نیازهای ویژه
 49. کسب رتبه اول کشوری جشنواره الگوهای برتر یاددهي و یادگیری گروه دانـش آمـوزان آسـیب دیـده شنوایي
 50. کسب رتبه اول کشوری در اجرای طرح خدمات حمایتي دانش آموزان استثنائي
 51. کسب رتبه برتر کشوری تعـداد پذیرفتـه شـدگان دانـش آمـوزان اسـتثنائي در دانشـگاه هـای دولتـي وغیردولتي
 52. کسب مقام اول کشوری در جشنواره مهارتي دانش آموزان استثنائي متوسطه حرفه ای در رشـته مشـبک(1395)

 

ب‌) برخي‌طرحهای‌ابتکاری‌و‌نوآورانه‌

 1. طراحي و اجرای نظام جامع برنامه ریزی
 2. طراحي و اجرای کمیته ي بهبود مدیریت و ارتقاء مدیریت آموزشگاهي
 3. طرح ایجاد کمیته مدرسه ي در افق1404آموزش و پرورش
 4. طرح مستندسازی تجارب برتر مدیران آموزشگاهي
 5. طرح سامانه نظام تصمیم گیری مبتني بر مدیریت دانش در آموزش و پرورش
 6. راه اندازی شورای راهبردی تحق سند تحول بنیادین
 7. راه اندازی اتاق فکر و برنامه ریزی مطالعات استراتژیک حوزه ابتدائي
 8. تدوین و اجرای طرح منشور مشارکت در سطوح  هشت گانه آموزش و پرورش
 9. تشکیل پارلمان معلمان استان
 10. تشکیل پارلمان اولیاء استان
 11. تشکیل پارلمان دانش آموزان استان
 12. تشکیل پارلمان مدیران آموزشگاه های استان
 13. تشکیل پارلمان مجازی معلمان استان
 14. طرح گنجینه ي مدیریتي استان
 15. طرح گروه بندی حرفه ای و تخصصي معلمان
 16.  طرح 100دبیرخانه 100مدرسه
 17. طرح حامي ( دستگاه های مدرسه یار)
 18. طرح انتخاب مدیران آموزشگاهها توسط شورای دبیران
 19. طرح شبکه مجازی مدیران
 20. طرح خادمان افتخاری زائریار
 21. طرح همتا (مدیر یاری مجاور)
 22. طرح ایجاد مدارس تخصصي با همیاری سایر دستگاهها
 23. طرح خیرین آموزش و پرورش (مدرسه یاران)
 24. طرح جام (جمع آوری ایده های مطلوب مدارس)
 25. طراحي و اجرای جشنواره نوجوان خوارزمي
 26. طرح نمایشگاه های دائمي دستاوردهای دانش آموزان
 27. طرح معلمان بیماریار دانش آموز
 28. طرح حمایت از نخبگان دانش آموز مستعد مستمند
 29. طرح ده گام آموزش برای هنرستان های فني حرفه ای و کار و دانش
 30. طرح هادیان فني
 31. طرح یک روز در هنرستان
 32. طرح واقفین دانش
 33. طرح مهندسي کنکور
 34. طرح معلمین رسانه ساز
 35. طرح «سها» (سازماندهي هدفمند آموزش خانواده)
 36. طرح « رشد برای رشد »
 37. طراحي و راه اندازی سامانه آموزش مجازی
 38. ایجاد خانه تشکل های علمي- آموزشي معلمان
 39. طرح هر مدرسه یک سرود
 40. طرح شهید پژوهي
 41. طرح ایجاد مراکز شاهد پژوهي
 42. طرح راوی معلم
 43. طرح راوی دانش آموز
 44. طرح ایجاد موزه های آثار و اسناد تعلیم و تربیت
 45. طرح جشنواره لالایي ها
 46. طرح جشنواره نمایش های زنگ تفریح
 47. طرح تولید محتوای الکترونیکي برای درس پرورشي
 48. طرح کتاب خوان برتر
 49. طرح « قصه گویي مادربزرگ ها»
 50. طرح « مدارس کانون یار »
 51. طرح تقویت مهارت خودآگاهي دختران با رویکرد عفاف و حجاب
 52. طرح هنرمندان جوان
 53. طرح خبرنگاران جوان
 54. تدوین و اجرای طرح منشور منزلت و رفاه معلمان
 55. طرح هر دانش آموز حداقل یک نقش و تشکل
 56. طرح قاضي مدرسه
 57. طرح هدایت
 58. ایجاد مجتمع بازی درماني کودکان
 59. طرح اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعي
 60. طرح نشانگان اقدام
 61. طرح شهرک شجاعت و تدبیر
 62. طرح مدرسه ي کاغذی
 63. طرح جوانان خورشید سبز
 64. طرح محیط زیست یاران جوان
 65. طرح ایجاد اتاق طراوت در مدارس (همیاران سبز)
 66. طرح جشنواره ورزش های بومي محلي
 67. طرح تشکیل انجمن اولیا ورزش یار
 68. طرح تشکیل انجمن اولیا سلامت یار