رزومه اجرائی،  علمی و پژوهشی  دکتر حمید طریفی حسینی
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

   

سوابق تحصیلی:

 • دکتری روانشناسی ـ  گرایش روانشناسی تربیتی ـ دانشگاه شهید چمران اهواز ـ معدل18.81 ـ سال 1397
 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی ـ  گرایش آموزش و پرورش تطبیقی ـ  دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران ـ  معدل 17.92 ـ  1389 سال
 • کارشناسی علوم تربیتی ـ گرایش آموزش ابتدایی ـ دانشگاه فرهنگیان؛ پردیس شهید رجایی/ شیراز ـ  معدل  18.14 ـ  سال ۱۳۸۷
 • فوق دیپلم  علوم تربیتی ـ  گرایش آموزش ابتدایی ـ دانشگاه فرهنگیان؛ پردیس امام رضا (ع)/ اندیمشک ـ معدل  ـ 17.08  ـ سال ۱۳۸۴

 

عنوان پایان نامه دکتری:

طراحی و تدوین برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک­کلوسکی) برای دانش ­آموزان با اختلال یادگیری ویژه و تأثیر اجرای آن بر عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی خودتنظیمی دانش­ آموزان نارساخوان دوره ابتدایی

 

سوابق تجربی:

 • استخدام رسمی در آموزش و پرورش از سال 1382 و خدمت در مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان آموزگار، معاون آموزگار، مربی پرورشی، دبیری، آموزگار استثنایی و ... .
 • خدمت در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری- زیرمجموعه سازمان آموزش و پرورش استثنایی از 1394 تا 1400
 • مدرس دوره کشوری دانش افزایی تخصصی منابع انسانی شاغل در مراکز غیر دولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری زیر مجموعه سازمان آموزش و پرورش استثنایی/1398
 • مدرس دوره های آموزشی و توانمندسازی نیروهای انسانی بدو ورود به مراکز مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران- 1398
 • عضو کارگروه طراحی برنامه نرم افزاری آشنایی دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری / معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی/1396
 • عضو کارگروه طراحی پروتکل اختلال یادگیری ریاضی/اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران/1399
 • عضو کمیته تدوین و اعتباربخشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی/1390.
 • عضو حقیقی شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور از سال 1399 تاکنون.
 • کارشناس کمیسیون اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1396 تا 1398.
 • کارشناس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1388 تا 1396.
 • کارشناس شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور از سال 1390 تا 1393
 • عضو کمیته تدوین الگوی نظارت و ارزیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1396)
 • سرپرست امور راهبری و پایش کیفیت آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی-1399
 • مشاور مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1397 تا 1400.
 • مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات - 1400
 • مشاور رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی و سیاست پژوهی حکمت-1398 تا 1400
 • مسئول راه اندازی دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات، 1400.
 • مجری برنامه علمی تربیت اسلامی در طرح پایش (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای) دانشگاه آزاد اسلامی-1398 تا 1400
 • عضو و دبیر شورای اندیشه ورز تعالی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-1400
 • مسئول مدیریت دانش و مستندسازی دبیرخانه برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از سال 1395 تا 1396
 • عضو شورای سیاستگذاری و راهبری پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-1398
 • عضو کمیته نظارت و ارزیابی نظام پایش آزاد دانشگاه اسلامی از سال 1398
 • عضو و دبیر شورای تخصصی مدارس عالی مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو کمیته بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی و ترفیع اعضای هیات علمی آموزشکده های فنی و حرفه ای (سما) با مرتبه مربی/1398

 

طرح های پژوهشی:

 • تبیین مبانی و تدوین الگوی رشد بر اساس تعالیم اسلامی (همکار اصلی)/ کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی/1397
 • تدوین و اعتباربخشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (همکار)/کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ 1390.
 • بررسی و انطباق مجموعه اسناد آموزش 2030 با سیاست‌های کلی نظام (مجری)/ کارفرما: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به سفارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام/1398
 • بررسی و انطباق طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام (مجری)/کارفرما: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به سفارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام/1398
 • ارزیابی سیاست های کلی نظام در حوزه تربیت معلم کشور/ کارفرما: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به سفارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام/1398-ختم ناتمام پروژه
 • بررسی و انطباق مصوبه «آیین نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با سیاست های کلی نظام»(مجری)/ کارفرما: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به سفارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام/1398 .
 • بررسی و انطباق طرح « الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با سیاست های کلی نظام»(مجری)/ کارفرما: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به سفارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام/1398
 • طراحی و اجرای برنامه جامع تعاملی روانشناختی، تربیتی و اجتماعی برای اعتلای باورها و رفتارهای دینی دانشجویان (دستیار پژوهش)/مجری: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران/1393
 • بررسی تطبیقی شاخص­های استراتژیک ایران و غرب (همکار)/کارفرما: مرکز مطالعات و پژوهش های سازمان بسیج دانشجویی/1391
 • آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه­های تهران (همکار)/ کارفرما: مرکز مطالعات و پژوهش های سازمان بسیج دانشجویی/1391

 

 

تدوین، تالیف و ترجمه کتاب:

 • فلسفه پژوهش تربیتی (ترجمه؛ مولف: ریچارد پرینگ) ـ  انتشارات رشد و توسعه ـ سال  ۱۳۹۰
 • تاریخ آموزش عالی در ایران ـ انتشارات  نیلبرگ ـ سال 1390
 • بررسی کیفی و تطبیقی آسیب­های اجتماعی و وضعیت زندان ها در سه کشور ایران، انگلیس و آمریکا ـ انتشارات    اسرار علم ـ سال 1392

 

 

مقالات علمی پژوهشی:

 •  طراحی، تدوین و روایی یابی برنامه آموزشی–روانشناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک کلوسکی) برای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه ـ  توانمندسازی کودکان استثنایی ـ 1396 
 • اثربخشی برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی بر عملکرد  خواندن دانش‌آموزان دوره ابتدایی‌ـفصلنامه عصب روانشناسی ـ 1398
 •  رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه ـ فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری ـ 1397
 •  نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی ـ پژوهش های مدیریت منابع انسانی ـ  1394
 

 

ارایه و چاپ مقالات علمی در مجموعه مقالات کنفرانس­ها و همایش­های ملی و بین ­المللی:

 

* معرفی مدل تحولی کارکردهای اجرایی مک کلوسکی و تبیین دلالت های آن در یادگیری، عملکرد و موفقیت تحصیلی ـ 18/11/96 ـ کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی ـ اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز

* آسیب شناسی نظام کنونی آموزش و پرورش و ارایه الگویی برای تحول در آن ـ 6/3/88 ـ تحول در نظام آموزش و پرورش ـمرکز تربیت معلم امیرکبیر کرج

* ارزیابی درس تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان رباط کریم ـ 21/2/89 ـ همایش ملی علمی کاربردی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مدارس ـ کانون استانی شهید فهمیده کرج

* آینده ­پژوهی در اسلام و جایگاه امروزی آن در تدوین برنامه های راهبردی آموزش و پرورش ـ 24/3/89 ـ همایش ملی رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش ـ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

* پژوهش در دانشگاه؛ بسترها و آسیب ها - 21/10/89 ـ   اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پ‍ژوهش ـ دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش و رساله نویسی در دانشگاه با تاکید بر علوم انسانی ؛بسترها و آسیب ها‌ ـ 1389ـ آسیب شناسی رساله های دکتری در علوم انسانی ـ دانشگاه علامه طباطبایی

* روش شناسی پ‍ژوهش تربیتی؛ تبیینی فلسفی از رویکردها،  بایسته ها و استلزامات آن ـ  4/3/1390 ـ  همایش بین المللی اندیشه های نوین در آموزش و پژوهش ـ  دانشگاه الزهرا

* بررسی دیدگاه اسلام در خصوص ابعاد و چگونگی تنبیه بدنی به عنوان یک شیوه تربیتی ـ  27/7/1390 ـ همایش بین المللی نقش رهبران دینی در جلوگیری از تنبیه بدنی کودکان ـ دانشگاه مفید قم

* جستاری انتقادی بر پارادایم ها و رویکردها ی حاکم بر روش شناسی پژوهش تربیتی ـ 12/6/1390 ـ  همایش ملی «روش تحقیق اسلامی در علوم انسانی» - سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها-مشهد مقدس

* نظریه اسلامی تعلیم و تربیت و نفی دوگانه انگاری کاذب در مفهوم تربیت عمومی/تخصصی ـ 1394 ـ  چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران؛ فلسفه آموزش عالی ـ تهران- دانشگاه شهید بهشتی

 
 

 

 فایل رزومه را میتوانید از اینجا دریافت نمایید