دستورالعمل و بخشنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی: 

آیین نامه مراکز جامع سنجش،آموزش توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی - تربیتی

سیاستهای اجرایی و فرایندهای کلیدی نظام حکمرانی و اداره امور آموزش و پرورش استثنایی در سطح استانها و مناطق کشور 

شیوه نامه شرایط انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

شیوه نامه ثبت نام نوآموزان و دانش آموزان استثنایی سال تحصیلی 1403 -1402

شیوه نامه جایدهی و ارائه خدمات آموزشی به نوآموزان و دانش آموزان استثنایی در روستاهای مناطق صعب العبور

شیوه نامه  جشنواره الگوهای برتر یاددهی یادگیری 

 

 

دستورالعمل و بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش : 

شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1403-1402

آئین نامه اجرایی مدارس

شیوه نامه طرح شهید عجمیان

شیوه نامه طرح شهید پورجعفری

مصوبات کلی و عمومی شورای عالی آموزش و پرورش

مصوبات راهنمای برنامه های درسی شورای عالی آموزش و پرورش

مصوبات ویژه مدارس شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

اسناد بالادستی :

سیاست های کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین

سیاستهای تحول بنیادین  ابلاغی مقام معظم رهبری

آموزش و پرورش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

مبانی نظری سند تحول بنیادین 

سند تحول بنیادین

نقشه جامع علمی کشور

برنامه درس ملی 

زیرنظام برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت

زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی

زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی نظام

زیرنظام راهبری ومدیریت

زیرنظام پژوهش و ارزشیابی

زیر نظام تأمین فضا تجهیزات و فناوری

کتاب آموزش و پرورش استثنایی بر مدار برنامه و تلاش 1400

تعاریف و مفاهیم استاندارد وزارت آموزش و پرورش مصوب 1396

کتاب بسته تحولی مدرسه انطباقی و مداخلات به هنگام

اهداف دوره های تحصیلی 2